Texts on page 58-61

Övningen är skapad 2018-04-17 av zusanne. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • viktig essential
 • trygg confident
 • lättsam easy-going
 • stämning atmosphere
 • att smickra to flatter
 • verkligt, ärligt genuine
 • gemensam mutual
 • intryck impression
 • empati empathy
 • att SMS:a to text
 • IM instant messaging
 • BTW by the way
 • kolla to catch
 • att dela med sig to share
 • att dela upp to split
 • ingenjör engineer
 • imponerande impressive
 • hoppsan whoops
 • vänta lite här hold on
 • en roll a part
 • jösses gee
 • att samspela, umgås med to interact
 • SMS-beroende text addict

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/texts-on-page-58-61.8198605.html

Dela