texte été 2018a

Övningen är skapad 2018-08-02 av fohet. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • qu’est-ce qui s’est passé vad har hänt
 • un but ett mål
 • équipe lag
 • collaborateur medarbetare
 • frapper slå
 • éclater utbryta
 • sauter hoppa, skutta
 • réclamer kräva
 • À part ça förutom detta
 • bandeau band
 • réussir lyckas
 • devenu blivit
 • casque hjälm
 • gagner vinna
 • lors de vid, vid tiden för, under
 • renvoyé avskedad
 • marquer göra mål
 • été sommar, varit
 • proche nära
 • exploit bedrift, stordåd
 • pas du tout inte alls
 • brassard armbindel
 • démission avgång
 • travail arbete
 • perdu förlorat
 • donc alltså
 • Il y a eu det har varit, det var
 • contre mot
 • battre slå
 • joie glädje
 • nul värdelös, oavgjord
 • spectaculaire uppseendeväckande
 • étoile stjärna
 • meilleur bästa
 • entraineur tränare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/texte-ete-2018a.8283046.html

Dela