Text: Wanted: Where is Bob? Wings 7

Övningen är skapad 2016-12-08 av zusanne. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • efterlyst wanted
 • nöjesfält fun fair
 • njuta av, uppskatta enjoy
 • en åktur a ride
 • nöjen, attraktioner attractions
 • kräkas throw up
 • tyvärr unfortunately
 • försvinna go missing
 • försvinna disappear
 • heller either
 • antagligen probably
 • säkerhetsvakt security guard
 • uppmärksamhet attention
 • beskrivning description
 • bänk bench
 • fel fault
 • full med folk crowded
 • komma bort get lost
 • faktiskt actually

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-wanted-where-is-bob-wings-7.6920415.html

Dela