text 2A, v 41

Övningen är skapad 2020-10-07 av Hanna_backmark. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • reisen, reiste, ist gereist resa, reste, har rest
 • die Reise resan
 • die Reisen resorna
 • eine Deutschlandreise en Tysklandsresa/resa till Tyskland
 • nach Deutschland till Tyskland
 • ins Ausland reisen resa utomlands
 • fliegen, flog, ist geflogen flyga, flög, har flugit
 • verreisen, verreiste, ist verreist resa bort, reste bort, har rest bort
 • ich möchte am Liebsten ins Ausland fahren/reisen jag vill helst åka utomlands
 • allein ensam
 • beliebt omtyckt
 • toll härligt, roligt, kul
 • gefährlich farlig(t)
 • preiswert prisvärt
 • abwächslungsreich omväxlande
 • vertrauen, vertraute, hat vertraut lita på, litade på, har litat på
 • der/die Verwandte släktingen (man/kvinna)
 • die Verwandten släktingarna
 • gott sie Dank tack och lov
 • teuer dyr(t)
 • das ist nicht so teuer det är inte så dyrt
 • das Ticket, die Fahrkarte, der Fahrschein biljetten
 • die Tickets, die Fahrkarten, die Fahrscheine biljetterna
 • das Flugticket flygbiljetten
 • die Flugtickets flygbiljetterna
 • das Bahnticket tågbiljetten
 • die Bahntickets tågbiljetterna
 • besorgen skaffa
 • buchen boka
 • kaufen köpa
 • die Jugendherberge vandrarhemmet
 • das Hotell hotellet
 • jede Menge (en) massa
 • ich wollte schon immer mal hin jag har alltid velat åka dit
 • in eine gefährliche Situation geraten hamna i en farlig situation
 • ich habe Bedenken jag har tvivel
 • ich bin mit dir einverstanden jag håller med dig/vi är överrens

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/text-2a-v-41.10032650.html

Dela