Termenologi kap 2 & 3

Övningen är skapad 2021-09-07 av slender. Antal frågor: 232.
Välj frågor (232)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Offentlig förvaltning الإدارة العامة
 • Ordförande رئيس مجلس إدارة
 • Riksdagssammanträde جلسة برلمانية
 • Utskott لجنة فرعية برلمانية
 • Proposition مُقترح حكومي
 • Motion مُقترح برلماني
 • Tjänstemän موظّفون
 • Generaldirektör مدير عام
 • Regeringschef رئيس الحكومة
 • Ministrar وزراء
 • Statsförvaltningen إدارة الدّولة
 • Kommittéer لجان
 • Delegationer بعثات/ وُفود
 • Utrikesdepartementet وزارة الخارجية
 • Statssekreterare سكرتير أوَّل/سكرتير الدولة
 • Pressekreterare سكرتير إعلامي
 • Polismyndigheten دائرة الشرطة
 • Migrationsverket مصلحة الهجرة
 • Årsredovisningar التقارير السنوية
 • Ministerstyre إدارة وزارية
 • Bolag شركة
 • Stiftelser مؤسسات/أوقاف
 • EU- bolag شركة ضمن الإتحاد الأوروبي
 • Arbetsmarknadsdepartementet وزارة سوق العمل
 • Finansdepartementet وزارة المالية
 • Försvarsdepartementet وزارة الدفاع
 • Justitiedepartementet وزارة العدل
 • Kulturdepartementet وزارة الثقافة
 • Miljö- och energidepartementet وزارة البيئة والطاقة
 • Näringsdepartementet وزارة التجارة
 • Socialdepartementet وزارة الشؤون الإجتماعية
 • Utbildningsdepartementet وزارة التعليم
 • Län محافظة / ولاية
 • Landshövding رئيس المحافظة
 • Regioner أقاليم
 • Regionförbund اتّحاد إقليمي
 • Kommunallagen قانون البلديات
 • Hälso- och sjukvårdslagen HSL قانون الصحة والرعاية المرضية
 • Patientlagen قانون المرضى
 • Smittskyddslagen قانون حد العدوى
 • Socialtjänstlagen SoL قانون الخدمات الإجتماعية
 • Statsbidrag مساعدة حكومية
 • Intern revision التدقيق الداخلي
 • Tillsynsmyndigheter دوائر رقابية
 • Inspektionen för vård och omsorg IVO سطة التفتيش للصحة والرّعاية
 • Regionfullmäktige مجلس الأقاليم
 • Landstingsstyrelse إدارة المحافظة
 • Styrelse مجلس إدارة
 • Revisorer مُدققي الحسابات
 • Fritidspolitiker سياسي في أوقات الفراغ
 • Förtroendevalda منتخبون مؤتمنون
 • Folktandvården مركز رعاية الأسنان الشعبي
 • Elevhälsa صحة الطالب
 • Företagshälsovård الرعاية الصحية في الشركة
 • Primärvård رعاية طبّية أولية
 • Länssjukvård الرعاية الطبية في المحافظة
 • Regionsjukvård الرعاية الطبية في الإقليم
 • Vårdcentraler مراكز صحيّة
 • Läkarmottagningar العيادات الطبيّة
 • Distriktsmottagningar عيادات المنطقة
 • Mödra- och barnavårdsmottagningar عيادات الأمهات والأطفال
 • Länssjukhus مستشفى المحافظة
 • Regionsjukhus (universitetssjukhus) مستشفى الإقليم /مستشفى الجامعة
 • Öppenvård الرّعاية الصّحّية في العيادات الخارجية(في المستوصف )
 • Slutenvård رعاية طبية داخلية /ضمن المرافق الصحية(في المستشفى)
 • Patientavgift رسم العلاج
 • Högkostnadsskydd الحماية ضد التكلفة الباهظة
 • Privata aktörer مُمثّلو القطاع الخاص
 • Lex Maria لاكس ماريا / واجب الإبلاغ عن الأخطاء المُضرّة
 • Socialstyrelsen هيئة الشؤون الإجتماعية
 • Sveriges kommuner och landsting SKL بلديات ومحافظات السّويد
 • Kommunstyrelse إدارة البلدية
 • Tillstånd موافقة /تصريح
 • Medborgardialoger الحوار مع المواطنين
 • Medborgarförslag اقتراح من مواطن
 • Kommunalskatter ضرائب البلدية
 • Avgifter الرّسوم
 • Plan- och bygglagen قانون التخطيط والبناء
 • Skollagen قانون المدارس
 • Överförmyndarnämnd لجنة الإشراف على الأولياء
 • Överförmyndare المشرف على الأوصياء
 • Kommundirektören مدير/رئيس البلدية
 • EU:s ministerråd مجلس وزراء الإتحاد الأوروبي
 • Europeiska rådet المجلس الأوروبي
 • EU- kommissionen المفوضية الأوروبية
 • EU- domstolen محكمة الإتحاد الأوروبي
 • Tribunalen محكمة دولية مُختصة
 • Förvaltningslagen القانون الإداري
 • Kronofogdemyndigheten مصلحة/سلطة الجباية
 • Ombud وكيل
 • Biträde مساعد/مندوب/وكيل
 • Muntlig handläggning معالجة شفهية للقضية
 • Jäv انحياز /تحيّز
 • Beslut قرار
 • Omprövning إعادة النظر
 • Överklagande استئناف
 • Handlingsoffentlighet علانية الوثائق
 • Förhandlingsoffentlighet علنية التفاوض
 • Allmän handling وثيقة عامة
 • Stängda dörrar (lyckta dörrar) أبواب مغلقة
 • Sekretessbelagd خاضع للسريّة
 • Psykisk störning اضطراب نفسي
 • Unga lagöverträdare متجاوزي القانون من الأحداث
 • Åklagare المُدّعي العام
 • Yppandeförbud منع الإفشاء
 • Offentlig försvarare محامي دفاع عام
 • Förundersökning تحقيق أوّلي
 • Förundersökningsledare رئيس التحقيق الأوّلي
 • Enskild överläggning مداولة مغلقة (قبل النطق) ، مداولة انفرادية
 • Dom حُكمٌ
 • Förvaltningsrätten المحكمة الإدارية
 • Kammarrätten محكمة الإستئناف الإدارية
 • Yttrande- och meddelarfrihet för tjänstemän حرية التعبير والإعلام للموظفين
 • Medborgarskapslagen قانون المواطنة/الجنسية
 • Folkbokföringsregistret سجلّ النفوس/الأحوال المدنيّة
 • Permanent uppehållstillstånd PUT تصريح الإقامة الدائمة
 • Folkbokförda مُسجّلون في قيد النّفوس
 • Adoption تبنّي
 • Anmälan بلاغ،إشعار،إعلام
 • Återvinning استرداد،استرجاع الحق في إعادة المحاكمة،إعادة
 • Naturalisation تجنيس عن طريق تقديم طلب
 • Hittebarn الأطفال اللّقطاء
 • Statslös عديم الجنسية/الذي لا وطن لَهُ
 • Vårdnadshavare حاضن الطفل
 • Bosatt مُقيم
 • Uppehållsrätt حقّ الإقامة
 • Uppehållskort بطاقة الإقامة
 • Redbarhetsprövning فحص النزاهة
 • Ansökan طلب
 • Hemvist مقرّ، مكان السّكن
 • Identitet هويّة
 • Personbevis إخراج القيد
 • Hemvisttid فترة الإقامة
 • Flykting لاجيء
 • Säkerhetspolisen المخابرات
 • Härstamningsprincipen التّجنّس على مبدأ الاصل
 • Territorialprincipen التجنّس على مبدأ الإقليم
 • Förvärva دبّر ،اكتسب
 • Haag- konventionen اتّفاقيّة لاهاي
 • Sociala förmåner منافع اجتماعيّة
 • Militärtjänstgöring خدمة عسكريّة
 • Förlust خسارة
 • Befrielse إعفاء
 • Medborgarskapsceremoni حفل للمواطنين الجُدد
 • Obligatorisk skolplikt التعليم الإلزامي
 • Straffmyndighet بالغ سنّ العقاب
 • Vittna يشهد / يُدْلي بشهادته
 • Bevittna يشهد بوقوع حادثة
 • Lag om vård av unga LVU قانون رعاية الأحداث (صغار السّنّ)
 • Sexuella relationer العلاقات الجنسية
 • Näringsverksamhet نشاط تجاري
 • Myndig بالغ
 • Studiebidrag مساعدة دراسيّة
 • Omyndig غير بالغ
 • Underårig تحت السّنّ القانونيّة
 • Rättslig handlingsförmåga أهليّة التّصرّف قانونيّاً
 • Rättskapacitet أهليّة قانونيّة
 • Förmyndare وصيٌّ
 • Särskilt förordnad vårdnadshavare ولي أمر معيين بتعيين خاص
 • Föräldrabalken FB قانون الوالدين
 • Prisbasbelopp مؤشر الأسعار
 • Tillgångar موارد
 • Personnummer الرقم الشّخصي
 • Fastighet عقار
 • Församling تجمّع
 • Födelsehemort مكان قيد النّفوس
 • Födelseort مسقط الرّأس الفعلي / مكان الولادة
 • Civilstånd الحالة المدنيّة
 • Obefintlighet عدم وجود / فقدان
 • Gravort مكان الدّفن
 • Faderskapsfastställelse تأكيد الأبوّة
 • Vigsel قِران،زواج
 • Äktenskapsskillnad طلاق بين زوجين
 • Partnerskapsskillnad طلاق بين شريكين في علاقة
 • Kontrollsiffra رقم اختباري
 • Samordningsnummer رقم تنسيقي
 • LMA- kort ( lagen om mottagande av asylsökande) بطاقة طالبي اللّجوء
 • Lag om mottagande av asylsökande LMA قانون استقبال اللّاجئين
 • AT- UND (arbetstillstånd) استثناء من واجب حيازة تصريح العمل
 • Tystnadsplikt واجب كتمان السّرّ
 • Sanktioner عقوبات /أخطار
 • Offentlighets- och sekretesslagen قانون العلنيّة والسّرّيّة
 • Förhandsgranskning معاينة مُسبقة
 • Förtal افتراء/تشهير
 • Förolämpning إهانة
 • Hets mot folkgrupp تحريض على مجموعة عرقيّة
 • Uppvigling تحريض على الجريمة أو على التّمرد
 • Landsförräderi خيانة وطنية
 • Spioneri تجسّس
 • Juryprövning محاكمة أمام هيئة مُحلّفين
 • Tryckfrihetsmål قضايا حرّيّة الطباعة والنشر
 • Påföljd جزاء / عقوبة
 • Nämndemän المحلّفون في لجنة المحكمة
 • Lagfarna domare قاضي خبير بالقانون
 • Utgivare ناشر
 • Periodisk skrift منشورات دوريّة
 • Pseudonym اسم مزيّف /مستعار
 • Signatur توقيع /إمضاء
 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ميثاق الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان
 • Folkrätten القانون الدّولي
 • Artiklar مقالات ،بنود،فقرات / مواد قانونية
 • Slaveri عبودية ،استعباد
 • Ratificera يُصادق
 • Viljeförklaring مُذكّرة تفاهم
 • Könsmognad بلوغ جنسي
 • Romer طائفة الروم/الغجر
 • Hatbrott جريمة كراهية
 • Diskrimineringslagen قانون التّمييز
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck هويّة جنسيّة مُغايرة
 • Etnisk tillhörighet الانتماء العِرقي
 • Religion دِين
 • Funktionsnedsättning إنخفاض /قصور وظيفي للعضو
 • Repressalier إجراءات إنتقاميّة
 • Tvingande (indispositiv) مُلزم / إجباري
 • Sexuella trakasserier تحرّشات / مُضايقات جنسيّة
 • Bristande tillgänglighet غير مُتاح
 • Diskrimineringsgrunderna أسس التّمييز
 • Transsexuell متحوّل جنسيّاً
 • Positiv särbehandling تمييز إيجابي
 • Diskrimineringsombudsmannen الوكيل العام في قضايا التّمييز
 • Föräldraledighetslagen قانون إجازة الوالديْن
 • Råd مجلس / هيئة /مشورة
 • Analyser تحاليل
 • Rapporter تقارير
 • Förebygga يحول دون / يمنعُ
 • Kollektivavtal اتفاقية جماعية
 • Bevisbördan واجب تقديم الأدلّة/عبء الإثبات
 • Barnkonventionen ميثاق حقوق الأطفال
 • Barnombudsmannen وكيل العامة لشؤون الطّفل
 • Jurisdiktion سلطة قضائية
 • Välfärd الرفاهية ، الرّخاء
 • Uppmana يناشد، يطلب

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/termenologi-kap-2-3.10536748.html

Dela