tenta

Övningen är skapad 2019-10-24 av ssannaandersson. Antal frågor: 53.
Välj frågor (53)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • när grundades GCI 1813
 • när flyttade gci 1945
 • när bytte gci namn 1966
 • 3 anledningar till att gci grundades manlighet, nationalism, social integration
 • facklan upplysning, kunskap
 • svärdet militär, skicklighet, styrka
 • eken medicinvetenskap
 • stav m orm praktisk kunskap, kraft, orubblighet
 • vilket år idrott o hälsa 2001
 • gymnastiklärare blir idrottslärare 1983
 • när dog linggymnastiken 1950
 • hur förklarar man historien, händelser och fenomen? aktör, struktur, kultur
 • när varade introduktionsfasen 1800-1903
 • när varade idrottsrörelsens genombrott fas 1? 1900-1920
 • när varade det stora genombrottet, fas 2 1920-1940
 • när varade folkhemsfasen 1945-1970
 • när varade massexpansionsfasen 1979-1998
 • RF:s fyra kriterier för föreningsodrottens värdegrund GRAD
 • RF strategi 2025 så många som möjligt ett livslångt deltagande
 • 3 saker som RF menar att idrott bidrar med demokrati, utveckling, jämställdhet
 • 3 olika typer av idrottsverksamheter föreningsidrott, motionsidrott, friluftsliv
 • barnidrott upp till 12
 • ungdomsidrott upp till år 20
 • essentialistisk läraren är expert
 • konstruktionistisk läraren expert på lärande
 • 3 radikala samhällspolitiska faktorer som påverkar skolor o friskolor decentralisering, kommersialisering, individualisering
 • ansvaret skjuts från stat till individ decentralisering
 • organisera idrott o hälsa så kunskap hamnar i fokus kunskapskrav, syfte, centralt innehåll
 • dekontextualiserat ta en rörelse ur sammanhang
 • vilka är de fyra f:en fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet
 • fakta att/vad
 • förståelse varför
 • färdighet hur
 • förtrogenhet när
 • vad grundar de fyra f:en? kunskap
 • patogen tänker på risker
 • salutogen vad man blir frisk av
 • hur såg man på kroppen under medeltiden tempel för själen
 • hur såg man på kroppen under 1800-talet verktyg för arbete
 • hur ser vi på kroppen i modern tid verktyg för vår sociala position
 • episteme fakta
 • techne veta hur
 • fronesis veta när
 • vad står KASAM för känsla av sammanhang
 • vad byggs kasam upp på? begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet
 • fem faktorer som påverkat idrottens utv efter 70 marknadssamhälle,invandring,särundervidning,flexibel, amatör,bosmansdomen, AB
 • 5 aktörer/organisationer som verkat inom den svenska idrottsrörelsen efter 70 SOK, RF, korpen, Friskis, SISU
 • 3 externa aktörer (massmedia=publikintresse)(näringslivet=näringslivets &företag går in med namn)(staten=ökad statsanslag)
 • vad är typiskt för statsmakterna? 1. bidrag delas u, förekommer ingen granskning.2.egoistiskt förhållningssätt 3.värdesätter idrotten högt
 • fem saker RF kan bidra med för att utv individ/samhälle bättre fysisk förmåga hos barn och ung. social kompetens, roliga aktiviteter=ökad generation&mångfald. hälsoekonomiska vinster. förbättrar pykiska hälsan
 • några av RF:s ideologier fysisk aktivitet som leder till: må bra, roligt,prestera. demokrati,respekt,jämställdhet
 • vilka är de tre logikerna prestation, träning, upplevelse
 • 3 anledningar till varför GCI grundades 1.1807 års skolordning,utbildad personal. 2behovet av fysisk fostran 3. starkare män till militären

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tenta.9392232.html

Dela