Tenta

Övningen är skapad 2023-03-18 av agda12345. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vad menas med dagordningsmakt? makten att sätta agendan
 • vad innebär begreppet granskningssamhället? fokuset på granskning och utvärdering av offentlig verksamhet
 • vem utser kommunstyrelsen? kommunfullmäktige
 • vad kallas sveriges parlament till vardags? riksdag
 • vilken nivå i sveriges politiska system ansvarar för socialtjästen? den kommunala
 • vilken myndighet företräder staten på den regionala nivån? länsstyrelserna
 • vad innebär förbudet mot spekulativ kommunal verksamhet (KomL 2:7)? att kommunen inte får driva verksamhet i syfte att gå med vinst
 • vad innebär syftet mot ministerstyre (egentligen "ministerförvaltning")? att ministrar inte får ägna sig åt myndighetsutövning
 • vad menas med regeringsformens formulering att den "offentliga makten utövas under lagarna"? att myndighetsutövning måste ske i enlighet med lag
 • vad innebär negativ parlamenarism? att regeringen inte får ha en majoritet i riksdagen emot sig
 • vilken politisk nivå ansvarar för hälso och sjukvård i sverige? regionerna
 • vem tillsätter myndighetschefer? kungen
 • vad innebär juridifiering? att juridiken blir alltmer normerande
 • vad är ett departement? en del av regeringskansliet
 • vad menas med stigberoende (engelskans "path dependency") inom historisk institutionalism? att institutioner får en tyngd som gör att de styr utvecklingen i en viss riktning
 • vilken av grundlagarna lägger grunden för det svenska statsskicket? regeringsformen
 • vad innebär meddelarfrihet? offentliganställdas rätt att lämna uppgifter till massmedia eller att själv offentliggöra information
 • vad är en ramlag? en lag som sätter generella mål
 • vilken politisk nivå ansvarar för polisen? statlig
 • NPM, vad innebär detta begrepp och vilka huvudsakliga förändringar anses det inneburit för den offentliga förvaltningen? NPM är en styrningsfilosofi som gör metoder utvecklade i det privata näringslivet även lämpar sig för offentlig verksamhet. NPM innebär förändrade roller (från medborgare till kund)
 • fördelar NPM den som ställer krav på effektiv resursutnyttjande och ökad konkurrens är tänkt att stärka kvalitén
 • nackdelar NPM det blir en ojämn fördelning av den hjälpen man kan få i samhället i beroende på var man är bosatt, tex en likvärdig sjukvård
 • fördelar NPM att lita på professionerna kan vara fördelaktigt i vissa fall. Professionalisering är nödvändigt när exempelvis mer kvalitativt arbete utförs av yrkesutövarna
 • nackdelar NPM en nackdel med att "lita på professionerna" är att misstag kan begås utan att den nödvändiga tillsyn, uppföljning och utvärdering som krävs för att få föra verksamhetens utveckling framåt
 • redogör vad som avses med den kommunala kompetensen och hur denna regleras det är vad kommunen får och inte får göra eller ägna sig åt samt vad de måste göra. Det regleras av kommunallagen
 • beskriv översiktligt lagstiftningsprocessen -

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tenta.11470361.html

Dela