Tema tyska verb

Övningen är skapad 2014-03-09 av petraa. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bleiben, blieb, ist geblieben stanna
 • anziehen, zog an, hat angezogen klä på sig
 • anfangen, fing an, hat angefangen börja
 • schreiben, schrieb, hat geschrieben skriva
 • schlafen, schlief, hat geschlafen sova
 • kommen, kam, ist gekommen komma
 • helfen, half, hat geholfen hjälpa
 • treffen, traf, hat getroffen träffa
 • mitnehmen, nahm mit, hat mitgenommen ta med
 • lesen, las, hat gelesen läsa
 • trinken, trank, hat getrunken dricka
 • gehen, ging, ist gegangen
 • finden, fand, hat gefunden finna
 • vergessen, vergass, hat vergessen glömma
 • verschwinden, verschwand, hat verschwunden försvinna
 • liegen, lag, hat gelegen ligga
 • sprechen, sprach, hat gesprochen tala
 • fliegen, flog, ist geflogen flyga
 • laufen, lief, ist gelaufen springa
 • werden, wurde, ist geworden bli
 • essen, ass, hat gegessen äta
 • fahren, fuhr, ist gefahren åka
 • sein, war, ist gewesen vara
 • singen, sang, hat gesungen sjunga
 • anrufen, rief an, hat angerufen ringa
 • sitzen, sass, hat gesessen sitta
 • aufstehen, stand auf, ist aufgestanden gå upp

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tema-tyska-verb.2703608.html

Dela