tema tyska verb 2

Övningen är skapad 2016-02-22 av petraa. Antal frågor: 8.




Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • bleiben, blieb, ist geblieben stanna
  • fahren, fuhr, ist gefahren åka
  • fliegen, flog, ist geflogen flyga
  • gehen, ging, ist gegangen
  • laufen, lief, ist gelaufen springa
  • sein, war, ist gewesen vara
  • werden, wurde, ist geworden bli
  • kommen, kam, ist gekommen komma

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tema-tyska-verb-2.4371079.html

Dela