tema tyska verb 1

Övningen är skapad 2015-03-10 av petraa. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • essen, ass, hat gegessen äta
 • bekommen, bekam, hat bekommen
 • geben, gab, hat gegeben ge
 • lesen, las, hat gelesen läsa
 • nehmen, nahm, hat genommen ta
 • sehen, sah, hat gesehen se
 • schlafen, schlief, hat geschlafen sova
 • schreiben, schrieb, hat geschrieben skriva
 • stehen, stand, hat gestanden stå
 • treffen, traf, hat getroffen träffa
 • singen, sang, hat gesungen sjunga
 • trinken, trank, hat getrunken dricka
 • tun, tat, hat getan göra
 • gewinnen, gewann, hat gewonnen vinna
 • finden, fand, hat gefunden hitta
 • vergessen, vergass, hat vergessen glömma
 • verlieren, verlor, hat verloren förlora
 • verstehen, verstand, hat verstanden förstå

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tema-tyska-verb-1.3512864.html

Dela

Annonser