Teemasanastoharjoitus RUB15

Övningen är skapad 2019-05-14 av Saila. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hakea johonkin söka till något
 • päästä sisään johonkin komma in på något
 • kouluttautua johonkin utbilda sig till något
 • en utbildning 2 koulutus
 • opiskella studera
 • opiskelupaikka en studieplats 3
 • opinnot studier, -na
 • käydä lukio loppuun gå ut gymnasiet
 • käydä valmennuskurssi gå en prepkurs
 • lukea pääsykokeisiin läsa till inträdesprov
 • opiskella joksikin studera/läsa till något
 • pitää välivuosi ta ett sabbatsår
 • päästä ylioppilaaksi ta studenten
 • opintotuki studiestöd, -et
 • hakija en sökande 5
 • ammatti ett yrke 4
 • ansaita (rahaa) tjäna
 • elättää itsensä försörja sig
 • työttömyys arbetslöshet
 • perustaa yritys grunda ett företag
 • työhaastattelu en anställningsintervju 3
 • tehdä ylitöitä jobba övertid
 • ahkera flitig, -t, -a
 • aloitekykyinen initiativrik, -t, -a
 • huolellinen omsorgsfull, -t, -a
 • itsenäinen självständig, -t, -a
 • kielitaitoinen språkkunnig, t-, -a
 • yhteistyökykyinen samarbetsvillig, -t, -a
 • luotettava pålitlig, -t, -a
 • luova kreativ, -t, -a
 • puhelin en mobil 3
 • tabletti, pädi en (surf)platta 1 / en padda 1
 • tietokone en dator 3
 • älypuhelin en smarttelefon 3
 • mennä nettiin gå in på nätet
 • olla/hengailla netissä vara/hänga på nätet
 • käyttää använda
 • sosiaalinen media sociala medier
 • päivitys en uppdatering 2
 • postaus, kannanotto ett inlägg 5
 • salasana ett lösenord 5
 • seuraaja en följare 5
 • sovellus en app 2
 • tykkäys en gillning 2
 • uutinen en nyhet 3
 • verkkomainonta nätreklam, -en
 • blogata, pitää blogia blogga
 • etsiä tietoa netistä söka information på nätet
 • jakaa dela
 • julkaista publicera
 • googlettaa googla
 • kommentoida kommentera
 • ladata jotakin nettiin ladda upp något på nätet
 • linkittää länka
 • lähettää viesti sms:a
 • näprätä kännykkää pilla på mobilen
 • olla netti käytettävissä ha tillgång till nätet
 • päivittää uppdatera
 • olla riippuvainen jostakin vara beroende av något
 • tilata jotakin prenumerera på något

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/teemasanastoharjoitus-rub15.9077755.html

Dela