Teemasanastoharjoitus RUB14

Övningen är skapad 2018-11-08 av Saila. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en kyrka 1 kirkko
 • en ateist 3 ateisti
 • ett samvete 4 omatunto
 • vetenskap, vetenskapen tiede
 • en åsikt 3 om något mielipide jotakin
 • ifrågasätta, ifrågasätter, ifrågasatte, ifrågasatt kyseenalaistaa
 • en vegetarian 3 kasvissyöjä
 • helig, heligt, heliga pyhä
 • troende uskovainen
 • be, ber, bad, bett pyytää, rukoilla
 • öppenhet, öppenheten avoimuus
 • asyl, asylen turvapaikka
 • en flykting 2 pakolainen
 • en invandrare, invandraren, invandrare, invandrarna maahanmuuttaja
 • söka, söker, sökte, sökt hakea, etsiä
 • fly, flyr, flydde, flytt paeta
 • tolerera, tolererar, tolererade, tolererat suvaita
 • diskriminera, diskriminerar, diskriminerade, diskriminerat syrjiä
 • jämlik, jämlikt, jämlika tasa-arvoinen
 • fred, freden rauha
 • ett krig 5 sota
 • en olikhet 3 erilaisuus
 • en kulturskillnad 3 kulttuuriero
 • seder och bruk tavat ja tottumukset
 • ta emot ottaa vastaan
 • en rasist 3 rasisti
 • en minoritet 3 vähemmistö
 • annorlunda toisenlainen
 • en veckopeng, veckopengen viikkoraha
 • ett pris 3 hinta
 • ett lån 5 laina
 • en skuld 3 velka
 • en räkning 2 lasku
 • en nota 1 ravintolalasku
 • ha råd med något olla varaa johonkin
 • använda pengar till något käyttää rahaa johonkin
 • billig, billigt, billiga halpa
 • dyr, dyrt, dyra kallis
 • ett inköp 5 ostos
 • rik, rikt, rika rikas
 • fattig, fattigt, fattiga köyhä
 • en kund 3 asiakas
 • en försäljare, försäljaren, försäljare, försäljarna myyjä
 • anpassa sig till något sopeutua johonkin
 • avvika, avviker, avvek, avvikit från något poiketa jostakin
 • en fördom 2 ennakkoluulo
 • meningsfull, meningsfullt, meningsfulla merkityksellinen
 • meningslös, meningslöst, meningslösa merkityksetön
 • en princip 3 periaate
 • en syn 3 på något näkemys jostakin

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/teemasanastoharjoitus-rub14.8651936.html

Dela