Tecken kinesiska 22

Övningen är skapad 2018-05-03 av josefiinlarsen. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lektion 22 第二十二课
 • stiga upp 起床
 • äta mat 吃饭
 • frukost 早饭
 • lunch 午饭
 • kvällsmat 晚饭
 • laga mat 做饭
 • göra
 • slå
 • sopa
 • städa rum 打扫房间
 • rum 房间
 • städa 打扫卫生
 • gå till skolan 上学
 • sluta skolan 放学
 • gå hem 回家
 • tillbaka
 • kom tillbaka! 回来
 • gå hem till kompis och roa sig 去朋友家玩
 • leka,roa sig
 • sova 睡觉
 • ibland 有时
 • innan dess 之前
 • innan。。。 。。。前
 • före skolan 上学前
 • efter detta 之后
 • efter det 然后
 • efter。。。 。。。后
 • efter skolan 放学后

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tecken-kinesiska-22.8233641.html

Dela