Tarea Capítulo 1-4. Un amor casi imposible

Övningen är skapad 2019-03-12 av mascaro. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • colegio skola
 • alumno elev
 • vacaciones de verano sommarlov
 • no hay más det är slut
 • nueva ny
 • piensa han tänker
 • conocerla lära känna henne
 • vecino granne
 • vas tarde du är försenad
 • llegar komma fram
 • ¿quieres? vill du?
 • cree que han tror att
 • broma skämt
 • compañera de clase klasskamrat
 • viene kommer
 • encontrar hitta
 • caradura fräck person
 • le pregunta han frågar
 • siente vergüenza han skäms
 • ¿podemos? kan vi?
 • la conoce han känner henne
 • quiere han vill
 • ligar con ragga på
 • terminar sluta
 • barrio kvarter
 • triste ledsen
 • contento glad
 • profesor lärare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tarea-capitulo-1-4-un-amor-casi-imposible.8957095.html

Dela