Table words - esperanto.com

Övningen är skapad 2021-02-12 av Essadon. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • what kio
 • that tio
 • io something
 • everything ĉio
 • nothing, no thing nenio
 • who, which kiu
 • that person, that one tiu
 • someone iu
 • everyone, every ĉiu
 • no-one, none of them neniu
 • when kiam
 • then tiam
 • some time, ever iam
 • always, every time ĉiam
 • never, no time neniam
 • what kind of kia
 • that kind of tia
 • some kind of ia
 • every kind of ĉia
 • no kind of nenia
 • where kie
 • there tie
 • somewhere ie
 • everywhere ĉie
 • nowhere nenie
 • how kiel
 • like that, thus tiel
 • in some way iel
 • in every way ĉiel
 • in no way neniel
 • how much kiom
 • to some extent, a certain amount iom
 • all of it, the whole amount ĉiom
 • none of it, no amount neniom
 • why kial
 • for that reason tial
 • that much tiom
 • for some reason ial
 • for every reason ĉial
 • for no reason nenial
 • whose kies
 • that one's ties
 • someone's ies
 • everyone's ĉies
 • no one's nenies

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/table-words-esperanto-com.10284179.html

Dela