Syror och baser

Övningen är skapad 2021-11-22 av janwen. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vätejon H⁺ , Gör att något är surt, pH<7 (mindre än)
 • Jon En atom som avgett eller tagit upp en eller flera elektroner
 • Atom Består av positiva protoner och oladdade neutroner i kärnan samt negativa elektroner som kretsar runt om.
 • Indikator Visar med färgomslag att pH ändras, BTB, Fenolftalein, Lackmus, pH-papper
 • Svag syra Avger H+, Har dock inte avgett alla sina väteatomer som vätejoner. Finns i mat som smaktillsats eller konservering
 • Stark syra Har avgett ALLA sina vätejoner H⁺, som är det som gör att något blir surt.
 • Surt pH pH < 7 (mindre än). Kan vara negativt.
 • Neutralt pH pH = 7
 • Basiskt pH pH > 7 (större än)
 • Neutralisering av syra Tar bort det sura med en tillsats av bas
 • Neutralisering av bas Tar bort det basiska med en tillsats av syra.
 • Neutralisering H⁺ i syra och OH⁻ i bas bildar vatten → vatten
 • Hydroxidjon Det som gör att något är basiskt
 • Jon Har alltid en laddning (+ eller -) eftersom antalet protoner och elektroner är olika.
 • Jon En atom eller molekyl som avgett eller tagit upp en/flera elektroner
 • HNO₃ Salpetersyra. Används vid framställning av gödsel och sprängämnen.
 • HCl (stort H, stort C, litet L) Saltsyra. Löser rost och kalk. Finns i magsaft och dödar mikroorganismer
 • NaOH Natriumhydroxid. Stark bas. Kallas också Kaustiksoda. Löser proppar i avlopp och används för att koka träflis till pappersmassa. NaOH + fett = tvål
 • H₂SO₄ Svavelsyra. Drar ut vatten . Används i batterier och gödseltillverkning.
 • KOH Kaliumhydroxid. Finns i alkaliska batterier. KOH + fett = såpa
 • NH₃ Ammoniak. Stickande doft. Gödseltillverkning. Rengöringsmedel med stark doft.
 • Baser pH > 7. Innehåller hydroxidjoner. Löser fett. Motverkar surt genom att ta upp vätejoner.
 • Regel för spädning av syra SIV = Syra I Vatten.
 • Surt regn Regn tar upp koldioxid, svaveldioxid eller kväveoxider som löser sig i vattnet och bildar syror.
 • Buffert En förening som motverkar pH-förändringar genom att ta upp vätejoner eller hydroxidjoner.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/syror-och-baser.10398706.html

Dela