Syror och baser s.15 i häfte

Övningen är skapad 2023-04-24 av lolman155. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Svavelsyra H₂SO₄
 • Saltsyra HCl
 • Salpetersyra HNO₃
 • Kolsyra H₂CO₃
 • Ättiksyra HAc
 • Fosforsyra H₃PO₄
 • Ammoniak NH₃
 • Natriumhydroxid NaOH
 • Kaliumhydroxid KOH
 • Kalciumhydroxid Ca(OH)₂
 • Oxoniumjon H₃O+
 • Ammoniumjon NH₄+
 • Acetatjon Ac-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/syror-och-baser-s-15-i-hafte.11512819.html

Dela