Syror & Baser

Övningen är skapad 2019-03-02 av Iisooldee. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • salpetersyra HNO₃
  • ättiksyra, HAc CH₃COOH
  • kolsyra H₂CO₃
  • svavelsyra H₂SO₄
  • saltsyra, HCl(aq) H₃O⁺ + Cl⁻
  • ammoniak NH₃
  • natriumhydroxid NaOH

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/syror-baser.8931665.html

Dela