Syrabaser

Övningen är skapad 2022-03-30 av EmmaThorbjornsson. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • HCl saltsyra, väteklorid
  • H₂SO₄ svavelsyra
  • HNO₃ saltpetersyra
  • CH₃COOH ättiksyra
  • H₂CO₃ Kolsyra
  • NaOH natriumhydroxid
  • NH₃ Ammoniak

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/syrabaser.10915561.html

Dela