Synonyms Focus on English Ch. 1

Övningen är skapad 2016-09-15 av linahl. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • hard difficult
  • fantastic excellent
  • huge big
  • handsome beautiful
  • fast quick
  • unique special
  • fatal deadly
  • perfect exact
  • strong powerful
  • silent quiet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/synonyms-focus-on-english-ch-1.6474004.html

Dela