Sverigeresa artlista

Övningen är skapad 2022-06-15 av Bergerstam. Antal frågor: 118.
Välj frågor (118)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Tågväxter Junaceae
 • Vårfryle Luzula pilosa
 • Halvgräs Cyperaceae
 • Säv Scholenoplectus lacustris
 • Tuvull Eriophorum vaginatum
 • Gråstarr Carex canescens
 • Vispstarr Carex digitata
 • Klotstarr Carex globularis
 • Trådstarr Carex lasiocarpa
 • Flaskstarr Carex rostrata
 • Hundstarr Carex nigra
 • Dystarr Carex limosa
 • Gräs Poaceae
 • Vårbrodd Anthoxantum odoratum
 • Ängskavle Alopecurus pratensis
 • Kruståtel Dechampsia flexuosa
 • Tuvtåtel Deschampsia cespitosa
 • Gröe-arter Poa spp.
 • Fårsvingel Festuca ovina
 • Ranunkelväxter Ranunculaceae
 • Revsmörblomma Ranunculus repens
 • Smörblomma Ranunculus acris
 • Rosväxter Rosaceae
 • Daggkåpearter Alchemilla spp.
 • Kråkklöver Comarum palustre
 • Smultron Fragaria vesca
 • Hjortron Rubus chamaemorus
 • Stenbär Rubus saxatilis
 • Hallon Rubus idaeus
 • Älggräs Filipendula pratense
 • Ärtväxter Fabaceae
 • Kråkvicker Vicia cracca
 • Vitklöver Trifolium repens
 • Rödklöver Trifolium pratense
 • Korsblommigaväxter Brassicaceae
 • Sommargyllen Barbarea vulgaris
 • Backskärvfrö Thlaspi vaerulescens
 • Slideväxter Polygonaceae
 • Bergsyra Rumex acetosella
 • Ängsyra Rumex acetosa
 • Nejlikväxter Carophyllaceae
 • Rödblära Silene dioica
 • Ljungväxter ericaceae
 • Vitpyrola Pyrola rotundifolia
 • Blåbär Vaccinium myrtillus
 • Lingon Vaccinium vitis-idea
 • Odon Vaccinium uliginosum
 • Tranbär Vaccinium oxycoccos
 • Ljung Calluna vulgaris
 • rosling Andromeda polifolia
 • Skvattram Rhododendros tomentosum
 • Kråkbär Empetrum nigrum
 • Kransblommiga Lamiaceae
 • Jordereva Glechoma hederacea
 • Snyltrotväxter Orobanchaceae
 • Ängskovall Melampyrum pratense
 • Skogskovall Melampyrum sylvaticum
 • Korgblommig växt Asteraceae
 • Röllika Achillea millefolium
 • Kattfot Antennaria dioica
 • Gullris Solidago virgaurea
 • Maskros Taraxacum sp.
 • Gråfibbla Pilosella officinarum
 • Flockblommigaväxter Apiaceae
 • Hundkäx Anthriscus sylvestris
 • Strätta Angelica sylvestris
 • Åkerfräken Equsetum arvense
 • Ängsfräken Equisetum pratense
 • Skogsfräken Equisetum sylvaticum
 • Sjöfräken Equisetum fluviatile
 • Hultbräken Phegopteris conncetilis
 • Majbräken Athyrium filix-femina
 • Ekbräken Gymnocarpium dryopteris
 • Strutbräken Matteuccia struthiopteris
 • Nordbräken Dryipteris expansa
 • Revlummer Lycopodium annotium
 • Brännässla Urtica dioica
 • Pors Myrica gale
 • Harsyra Oxalis acetosella
 • Viol Viola spp.
 • Kärrviol Viola palustris
 • Skogsnäva, Midsommarblomster Gernaium sylvaticum
 • Mjölke Chamerion (Epilobium)
 • Hönsbär Cornus suecica
 • Skogsstjärna Trientalis europaea
 • Skogsförgätmigej Myosotis sylvatica
 • Kallgräs Scheuchzerua palustris
 • Ormbär Paris quadrifolia
 • Liljekonvalj Convallaria majalis
 • Ekorrbär Marianthemum bifolium
 • Groblad Plantago major
 • Vattenklöver Menyanthes trifoliata
 • Linnea Linnaea borealis
 • Gul fetknopp Sedum acre
 • Dvärgbjörk Betula nana
 • Sileshår Drosera spp.
 • Stormåra Galium album
 • Blåslav Hypogymnia physodes
 • Fönsterlav Cladonia stellaris
 • Grå renlav Cladonia rangiferina
 • Gulvit renlav Cladonia arbuscula
 • Islandslav Cetraria islandica
 • Tagellav Bryoria spp.
 • Skägglavar Usnea spp.
 • Husmossa Hylocomium splendens
 • Väggmossa Pleurozium schreberi
 • Kammossa Ptilium crista-castrensis
 • Gräshaksmossa Rhytidiadeplhus squarrosus
 • Kranshaksmossa Rhytidiadelphus triquetrus
 • Kvastmossor Dicranum spp.
 • Björnmossa Polytrichum commune
 • Myrbjörnmossa Polytrichum strictum
 • Torrväxande vitmossor Spahnum subgen. Acutifolia
 • Granvitmossa Sphagnumgirgensohnii
 • Rostvitmossa Sphagnum fuscum
 • Internemdiära vitmossor Sphagnum subgen. sphagnum
 • Praktvismossa Sphagnum divinum
 • Blötväxande vitmossor Sphagnum subgen Cuspidata

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sverigeresa-artlista.10977828.html

Dela