Svenskaglosor V.48

Övningen är skapad 2020-11-18 av Brinkmaya. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • indikation anvisning, tecken
 • indoktrinera hjärntvätta
 • infantil barnslig
 • integrera föra samman
 • intensitet styrka, häftighet
 • infrastruktur underbyggnad, kommunikationer i samhället
 • initiera påbbörja, starta
 • inkonsekvent självmotsägande
 • innovation förnyelse, nyhet
 • insinuera försåtligt antyda
 • intervention ingripande medling
 • intonation tonfall
 • intrikat svår, besvärlig
 • invektiv glåpord
 • irrationell svår att förutse eller förklara logiskt
 • irreguljär oregelbunden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenskaglosor-v-48.10137340.html

Dela