Annonser


Svenska träd och buskar

Övningen är skapad 2019-03-16 av jope1993. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Gråal Alnus incana
 • Klibbal Alnus glutinosa
 • Skogsalm Ulmus glabra
 • Ask Fraxinus excelsior
 • Asp Populus tremula
 • Avenbok Carpinus betulus
 • Brakved Frangula alnus
 • Dvärgbjörk Betula nana
 • Glasbjörk Betula pubescens
 • Vårtbjörk Betula pendula
 • Bok Fagus sylvatica
 • Skogsek Quercus robur
 • En Juniperus communis
 • Fläder Sambucus nigra
 • Druvfläder Sambucus racemosa
 • Fågelbär Prunus avium
 • Hassel Corylus avellana
 • Hägg Prunus padus
 • Idegran Taxus baccata
 • Jolster Salix pentandra
 • Hästkastanj Aesculus hippocastanum
 • Skogslind Tilia cordata
 • Skogslönn Acer platanoides
 • Olvon Viburnum opulus
 • Oxel Sorbus intermedia
 • Rönn Sorbus aucuparia
 • Poppel Populus spp.
 • Krusbär Ribes uva-crispa
 • Trädgårdsvinbär (Röda vinbär) Ribes rubrum
 • Svarta vinbär Ribes nigrum
 • Nyponros Rosa dumalis
 • Skogstry Lonicera xylosteum
 • Slån Prunus spinosa
 • Syren Syringa vulgaris
 • Sälg Salix caprea
 • Gran Picea abies
 • Lärk Larix decidua
 • Contortatall Pinus contorta
 • Tall Pinus sylvestris
 • Silvergran Abies alba
 • Tibast Daphne mezereum
 • Vildapel Malus sylvestris
 • Pors Myrica gale
 • Måbär Ribes alpinum
 • Skogsvinbär (Röda vinbär) Ribes spicatum
 • Hallon Rubus idaeus
 • Björnbär Rubus fruticosus
 • Benved Euonymus europaeus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-trad-och-buskar.8969328.html

Dela