Svenska stilfigurer

Övningen är skapad 2021-11-08 av Igelkottendeluxe. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • En längre jämförelse med ett budskap i en berättande text Allegori
 • Flera olika ord börjar på samma bokstav Alliteration
 • Att hänvisa till något som många känner till "storebror ser dig" orwell Allusion
 • När man upprepar ett ord eller en fras flera meningar efter varandra Anafor
 • Svart och vitt, gott och ont. Sammanställning av motsatta begrepp Antites
 • Att tilltala ting som om de vore subjekt Apostrofering
 • Att ge naturen eller ting mänskliga drag: vinden viskade Besjälning
 • Upprepning av ord i slutet av mening Epifor
 • Förskönande ord för att väcka mindre obehag Eufemism
 • Överdrift Hyperbol
 • Snabb SOM blixten. LIKSOM Liknelse
 • Underdrift Litotes
 • En kort fras som jämför två till synes orelaterade grepp Metafor
 • En fråga som icke kräver svar Retorisk fråga
 • Anafor fast det ökar i skala med varje mening Stegring
 • Nä ordet av något stort ersätts för synen av det hela Synekdoke

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-stilfigurer.10701764.html

Dela