Svenska oregelbundna verb!

Övningen är skapad 2010-05-18 av KittenCat. Antal frågor: 23.

Beskrivning av övningen: Detta är en övning för dig som vill träna på svenska oregbundna verb! (iallafall några)
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • böra bör, borde, bort
 • driva driver, drev, drivit
 • dölja döljer, dolde, dolt
 • fara far, for, farit
 • finnas finns, fanns, funnits
 • glädja glädjer, gladde, glatt
 • heta heter, hette, hetat
 • hålla håller, höll, hållit
 • kunna kann, kunde, kunnat
 • le ler, log, lett
 • lägga lägger, lade, lagt
 • - måste, måste, -
 • rida rider, red, ridit
 • ryta ryter, röt, rutit
 • skryta skryter, skröt, skrutit
 • sluta sluter, slöt, slutit
 • slåss slåss, slogs, slagits
 • säga säger, sade, sagt
 • sätta sätter, satte, satt
 • ta tar, tog, tagit
 • töras törs, tordes, torts
 • vara är, var, varit
 • vänja vänjer, vande, vant

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-oregelbundna-verb.429817.html

Dela