svenska ord

Övningen är skapad 2016-03-01 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 109.
Välj frågor (109)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • adekvat riktig
 • ambivalet vacklande
 • autonom självständig
 • censur förhandsgranskning
 • distraherad tankspridd
 • desinfektera rengöra
 • eliminera utesluta
 • fiktiv påhittad
 • gastronomi finare matlagning
 • homogen likartad
 • illegal olaglig
 • irrelevant ovidkommande
 • kollektiv gemensam
 • kompensera gottgöra
 • konventionell traditionsbunden
 • kvantitet mängd
 • monopol ensamseglare
 • nostalgi längtan tillbaka
 • nudism nakenkultur
 • opponera sig motsätta sig
 • paradoxal motsägelsefull
 • parafras omskrivning
 • patriot fosterlandsvän
 • periferi utkant
 • radikal revolutionerande
 • redigera utforma
 • santinär hygiensik
 • senil ålderdomssvag
 • signifikant betydelsefull
 • simultan samtidigt
 • solidarisk lojal
 • sorti utgång
 • spekulera spela på börsen
 • spirituell kvick
 • stereotyp enformig
 • subvention understöd
 • symmetri likformighet
 • syntetisk konstgjord
 • temporär tillfällig
 • tolerant fördomsfri
 • adekvant riktig
 • fundamental grundläggande
 • konvulsion krampanfall
 • oregerlig bånstyrig
 • celeber berömd
 • hugskott infall
 • inhibera inställa
 • malplacera olämplig
 • plagiat konstnärlig stöld
 • predikament besvärlig situation
 • allmoge bondebefolkning
 • förmäten självgod
 • gäcka lura
 • milis folkhär
 • subversiv omstörtande
 • etik sedelära
 • visitkort betyg
 • retoraktiv tillbakaverkande
 • portabel bärbar
 • exploatera utnyttja
 • indispnerad icke upplagd för
 • receptiv mottaglig för intryck
 • anekdot kort berättelse
 • vankelmod obeslutsamhet
 • paritet likvärdighet
 • dekadent förfallen
 • debitera påföra som skuld
 • spatiös rymlig
 • utensilier redskap
 • autonom självstyrande
 • skärmytsling mindre strid
 • melerad spräcklig
 • trakterad av förtjust
 • genmäle svar
 • konfidentiell hemlig
 • kulmen höjdpunkt
 • persumtiv förmodad
 • oförtruten uthållig
 • irrelevant ovidkommande
 • heterogen olikartad
 • ambivalens kluvenhet
 • reaktionär bakåtsträvande
 • intention avsikt
 • cynisk hänsynslös
 • destination färdmål
 • aversion motvilja
 • appellera vädja
 • indoktinera starkt påverka
 • burdus framfusig
 • dynamisk kraftfull
 • eloge beröm
 • flanera promenera omkring
 • gravitation tyngdkraft
 • illojal okamratlig
 • homogen enhetlig
 • klausul förbehåll
 • blessyr sår
 • vederhäftig pålitlig
 • synkronisera samordna
 • eufemism förskönande uttryck
 • schattering färgskiftning
 • stipulera föreskriva
 • tendera luta åt
 • temporär tillfällig
 • stagnera avstanna
 • kospiration sammansvärjning
 • lukurativ lönsam
 • negligera försumma
 • malör missöde

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-ord.5895267.html

Dela