Svenska Ord/Begrepp

Övningen är skapad 2022-02-23 av ivarol. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • predikat En satsdel och ett verb
 • subjekt En satsdel, personen eller saken/”det”
 • objekt Det som påverkas av vad som görs/predikatet. Finns indirekt och direkt.
 • predikativ Ytterligare beskrivning av predikatet (Heter, kallas, bli, vara)
 • mening Fullständig sats som börjar med versal och avslutas med . ? ! Huvudsats och bisats.
 • sats Något grammatiskt komplett som alltid kan stå själv. Ex. huvudsats
 • huvudsats Om satsen kan stå som en egen mening
 • bisats kan ej bilda en mening ensam.
 • biffregeln Bisats inte före finit verb. Används för att se om det är hs eller bs.
 • fullständig sats Behövs både subjekt och predikat
 • ofullständig sats En sats utan Subjekt och predikat
 • subjektsdel Beskrivning av subjektet
 • predikatsdel Beskrivning av predikat
 • infinita verb Verb som inte vrider tempus (står i grundform). ex infinitiv. Går ej att sätta “jag” framför verbet.
 • finita verb Verb böjda i tempus. ex dåtid (presens, preteritum)?. Går att sätta “jag” framför verbet.
 • subjektstvång När det “tvingas” att ha ett subjekt för att det ska bli en fullständigt korrekt mening. Subjektet tvingas fram.
 • formellt subjekt Är ett subjekt som fungerar som subjekt enligt reglerna fast inte egentligen. (enligt reglerna)
 • egentligt subjekt Ord som beskriver subjektet (när “Det” är subjektet). Ex Det regnar småspik.
 • formell = Enligt reglerna
 • informell = Inte enligt reglerna (Lite mer talspråk
 • passiv sats En sats där subjektet inte agerar.
 • aktiv sats En sats i vilket subjektet agerar (ett subjekt som utför en handling)
 • intransitiva verb Verb som inte behöver objekt efter. Ex. det brinner
 • transitiva verb Verb som behöver objekt. (Heter, kallas?)
 • agent Är det någon annan än subjektet som utför predikatet?
 • substantiv Namn på saker och ting, t.ex hatt och ring.
 • verb Att göra något
 • adjektiv Hur man är, t.ex. röd och kär.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-ord-begrepp.10861190.html

Dela