Svenska ord/Adverbial

Övningen är skapad 2022-02-23 av ivarol. Antal frågor: 10.




Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • adverbial En satsdel som beskriver det man gör/handlingen. Mer info om P?
  • tids När?
  • rums Vart?
  • sätts Hur?
  • grad Adverbial som beskriver hur mycket (till vilken grad) av predikatet
  • syfte Svarar på frågan varför (till vilket syfte gjordes verbet?)
  • resultat I vilket resultat (vilket resultat fick verbet?
  • orsak Beskriver varför handlingen sker (orsaken)
  • villkor Vilka villkor ställs på verbet
  • sats Ett ord som ändrar hela satsen. Ex. inte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-ord-adverbial.10861204.html

Dela