svenska, nummer

Övningen är skapad 2023-08-04 av supermilkie23. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • elva одинадцать
 • tretton тринадцать
 • sexton шестнадцать
 • arton восемнадцать
 • tolv двенадцать
 • sjuttiotvå семьдесят два
 • fyrtiosju сорок семь
 • tjugoåtta двадцать восемь
 • åttiofyra восемдесят четыре
 • trettioåtta тридцать восемь
 • sextioett шестьдесят один
 • hundrasjutton сто семнадцать
 • tvåhundra arton двести восемнадцать
 • trehundra tjugofem триста двадцать пять
 • sexhundra sjuttionio шестьсот семдесят девять
 • niohundra trettiosex девятьсот тридцать шесть
 • trehundra fyrtiosju триста сорок семь
 • åttahundra nittiotre восемьсот девяносто три
 • ett tusen tvåhundra fyrtiosju тысяча двести сорок семь
 • tretusen åttahundra fyrtioåtta три тясячи восемьсот сорок восемь
 • fem tusen ett hundra tjugonio пять тысяч сто двадцать девять
 • nio tusen sexhundra åttiofem девять тысяч шестьсот восемдесят пять
 • femtio пятьдесят
 • sjuttio семьдесят
 • tjugo двадцать
 • trehundra триста
 • två tusen две тысячи
 • sjuhundra семьсот
 • åttio восемдесят

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-nummer.11562257.html

Dela