svenska: kritik mot dåliga vägar

Övningen är skapad 2023-05-02 av supermilkie23. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mot проти
 • vägar дороги
 • dålig поганий
 • laga чинити, налагоджувати
 • väldigt дуже
 • företag компанії
 • transportföretagen компанії транспорту
 • med з
 • köra возити; водити (машину)
 • använda використовувати
 • sämre гірші
 • på landet на сільській містевості
 • ta sig fram добратися
 • staten государство
 • äger володіє
 • undersöka досліджувати
 • var tionde кожна десята
 • ännu sämre ще гірше
 • ge давати
 • flest більшість

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-kritik-mot-daliga-vagar.11526017.html

Dela