svensk grammatik, pronomen

Övningen är skapad 2017-06-13 av pialearnox. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Personliga pronomen ersätter personer, jag, du, han, vi, oss, henne, den, det, de, dem
 • Possessiva pronomen uttrycker ägande, min, deras, hans, vår
 • Reflexiva pronomen syftar tillbaka, sig, sin
 • Demonstrativa pronomen utpekande, den där, dessa
 • relativa pronomen syftar på något som nämnts tidigare, som, vilken, vars
 • reciprokt pronomen ömsesidighet, varandra
 • indefinita pronomen obestämda pronomen, man, ingen, alla
 • interrogativa pronomen frågande pronomen, vem, vilka, vad
 • pronomen istället för namn
 • definit bestämd
 • indefinit obestämd
 • nomen namn (substantiv)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svensk-grammatik-pronomen.7358646.html

Dela