Svea What's up? - Star Signs

Övningen är skapad 2018-12-03 av cedvardsson. Antal frågor: 74.
Välj frågor (74)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stjärntecken star signs
 • plötsligt suddenly
 • undra wonder
 • dagbok diary
 • förvånad surprised
 • slarvig careless
 • personer födda i vågens tecken Libras
 • tro på believe
 • det som sägs om mig what it says about me
 • personer födda i stenbockens tecken Capricorns
 • flitig hardworking
 • trevlig pleasant
 • seriös, allvarlig serious
 • bevisa prove
 • larv, en massa strunt a loud of rubbish
 • lat lazy
 • otrevlig unpleasant
 • dum silly
 • en plåga för omgivningen a pain
 • utelämnat en sak left one thing out
 • ovänlig unfriendly
 • stjärntecken signsof the Zodiac
 • stenbocken Capricorn
 • se upp med, hålla ett öga på watch
 • humör temper
 • Vattumannen Aquarius
 • ärlig honest
 • tålmodig patient
 • ta livet som det kommer take life as it comes
 • fiskarna Pisces
 • författare writer
 • musiker musician
 • åsikt opinion
 • vädur Aries
 • energi energy
 • otålig impatient
 • makt power
 • statsminister Prime Minister
 • oxen Taurus
 • envis stubborn
 • har inget emot don't mind
 • känslor feelings
 • tvillingarna Gemini
 • bland among
 • diskutera discuss
 • kräftan Cancer
 • känslig sensitive
 • trygg safe
 • försöka try
 • undvika bråk avoid conflict
 • lejonet Leo
 • ledare leader
 • stark personlighet strong personality
 • självisk, egoistisk selfish
 • jungfrun Virgo
 • lugn quiet
 • effektiv efficient
 • kritisera, hacka på criticise
 • pedantisk, alltför noga fussy
 • vågen Libra
 • vara sams med keep peace with
 • jobbig messy
 • skorpionen Scorpio
 • självständig independent
 • tar arbete på allvar take work seriously
 • skytten Sagittarius
 • ambitiös, strävsam ambitious
 • optimistisk optimistic
 • för länge too long
 • trött tired
 • känna, kände, känt feel, felt, felt
 • lektion lesson
 • stjärntecken star sign
 • hurdan är du? what are you like?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svea-whats-up-star-signs.8738786.html

Dela

Annonser