Svea - Hjärtat

Övningen är skapad 2018-02-06 av cedvardsson. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hur många gånger per minut pumpar hjärtat ut blod i kroppen? 90 gånger varje minut, dygnet runt
 • Vad händer med blodet när det kommer tillbaka till hjärtat? Det pumpas ett varv till lungorna där det lämnar av koldiosid och fyller på syre. Sedan rinner blodet till hjärtat igen.
 • Vad händer med blodet sedan det kommer tillbaka till hjärtat från lungorna? Det ska pumpas ut mycket längre, till hela kroppen.
 • Vad gör blodet hos cellerna ute i kroppen? Det lämnar av syret och andra ämnen som cellerna behöver och tar med sig koldioxid.
 • Berätta hur blodet åker runt! Det pumpas från hjärtat, ut i hela kroppens celler, tillbaka till hjärtat, ut i lungorna, tillbaka till hjärtat, ut till kroppens celler...
 • Hur stort är hjärtat? Ungefär lika stort som din knytnäva
 • Hur många rum har hjärtat? Fyra
 • Vad heter de olika rummen i hjärtat? Två förmak och två kammare
 • Vad finns mellan de olika rummen i hjärtat Klaffar
 • Vad gör klaffarna i hjärtat De öppnas och stängs
 • Varför finns det ingen risk att blod som är på väg ut från hjärtat blandas ihop med blod som är på väg in? Blodet kan bara komma fram åt ett håll
 • Vad är det du hör när du lyssnar till dina hjärtslag? Klaffarna som slår igen
 • Vad kommer blodet först till; kammare eller förmak? Förmak
 • Vad kallas kretsloppet där blodet pumpas till och från lungorna Lilla kretsloppet
 • Vad kallas kretsloppet där blodet pumpas runt till hela kroppen och tillbaka till hjärtat igen? Stora kretsloppet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svea-hjartat.7084395.html

Dela