Svea - Hjärtat och blodet, del 1

Övningen är skapad 2018-02-06 av cedvardsson. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad gör blodet? Fraktar olika ämnen runt i kroppen och hjälper dig att läka sår och hålla undan bakterier och virus
 • Vilken väg går blodet? Genom hjärtat och blodkärlen
 • Vad kallas den väg som blodet tar? Blodomloppet
 • Vad gör blodet med syret? Det hämtar upp den syre som du andats in och för ut det till cellerna.
 • Förutom syret, vad för blodet ut till hela kroppen? Näringsämnen från maten
 • Vad för blodet tillbaka från cellerna? Koldioxid
 • Vad är koldioxid? En gas som bidlas när cellerna arbetar
 • Vad gör du tillslut med koldioxiden? Andas ut den
 • Blodet hämtar, förutom koldioxid, andra ämnen som kroppen inte behöver. Hur försvinner de? De lastas av på olika ställen och försvinner sedan med svett, bajs eller kiss
 • Vad består ungefär hälften av blodet av? Röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar
 • Hälften av blodet består av blodkroppar och blodplättar. Vad består andra hälften av? Blodplasma
 • Vad gör de röda blodkropparna? För med sig syre och koldioxid
 • Vad är de vita blodkropparna? De är kroppens försvar
 • Vad tillverkar de vita blodkropparna? Antikroppar
 • Vad gör antikropparna som är tillverkade av de vita blodkropparna? De förstör eller dödar bakterier och virus
 • Vad gör blodplättarna? De rusat till när du har fått ett sår någonstans
 • Vad består blodplasman mest av? Vatten
 • Vad finns i blodmasmans vatten? Näringsämnen och sådant som kroppen inte längre behöver

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svea-hjartat-och-blodet-del-1.7084278.html

Dela