Svea Chez nous - Il est quelle heure? Andra delen

Övningen är skapad 2018-12-03 av cedvardsson. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tusan också zut
 • det fattas il manque
 • en karamell un bonbon
 • nummer tjugo le numéro vingt
 • Karims dag la journée de Karim
 • klockan åtta à huit heures
 • jag är je suis
 • i skolan à l'école
 • jag har franska j'ai français
 • det är svårt c'est difficile
 • klockan tolv (på dagen) à midi
 • jag äter, äter jag je mange
 • i matsalen à la cantine
 • smaklig måltid bon appétit
 • en fotbollsmatch un match de foot
 • sover jag, jag sover je dors
 • god natt bonne nuit
 • hur mycket är klockan? quelle heure est-il?
 • tack (jämför med engelskans please) s'il te plaît
 • jag vet inte je ne sais pas
 • jag arbetar je travaille

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svea-chez-nous-il-est-quelle-heure-andra-delen.8738855.html

Dela