Svåra ord - SV

Övningen är skapad 2020-10-17 av TheodorTheoTheodor. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Flink Snabb
  • Vekna Mjukna
  • Helt sonika Helt enkelt
  • Molande Dov
  • Tillintegjord Nedbruten
  • Stipulera Fastställa
  • Sardonisk Hånfull
  • Selektiv Sovrande
  • Instans Beslutnivå
  • Flanera Ut och promenera

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svara-ord-sv.10069568.html

Dela