Svåra ord Hæ hæ kap 1-5

Övningen är skapad 2021-10-24 av trissemisse. Antal frågor: 63.
Välj frågor (63)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • flói myr, bukt
 • efni tyg, stoff
 • heimsækja besöka
 • mói mo
 • den, det
 • skipta skifta
 • skilja förstå
 • af hverju varför
 • af því að därför att
 • verða bliva
 • þýða betyda
 • nemandi elev
 • hvaða vad för en
 • ýmislegt åtskilligt
 • áður tidigare
 • bjartur ljus
 • stuttur kort
 • spyrja fråga
 • tær klar
 • litur färg
 • snemma tidigt
 • samt ändå
 • hvernig hur
 • miði biljett
 • svolítið lite
 • auðvitað naturligtvis
 • gaman roligt
 • nákvæmlega precis
 • jafn lika
 • þrisvar tre gånger
 • helmingi dubbelt
 • sjór hav
 • mátulega lagom
 • heitur varm
 • sundlaug simbassäng
 • synda simma
 • þaðan dädan
 • þar er sagt frá där berättas om
 • frægur känd
 • til dæmis till exempel
 • hjón makar
 • fjölskylda familj
 • nefnilega nämligen
 • frænka fem släkting
 • frændi mask släkting
 • reyndar förresten
 • á hreinu klart
 • munu skola
 • heimilisfang adress
 • hver vem
 • sími telefon
 • bádir båda
 • forstjóri direktör
 • ekki neinir inte några
 • vasaklútur näsduk
 • eldspýta tändsticka
 • strætómiði bussbiljett
 • hár hög
 • blóðþrýstingur blodtryck
 • aðfaranótt natten till
 • sólarhringur dygn
 • klukkustund timme
 • vonandi förhoppningsvis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svara-ord-ha-ha-kap-1-5.10683369.html

Dela