sva


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • en akvedukt är en bro med vatten som båtar kan färdas över en väg eller mellan sjöar.
  • En växt so lever i vatten som hav eller sjöar. Det finns fler än 30000 sorter. Vissa är mycket små och andra 60 meter långa. Tång är en vanlig alg.
  • Att bli förälder till ett barn man inte fött själv (biologiskt).
  • Alla i Sverige har rätt att vara i naturen och plocka blommor, bär och svamp som det finns mycket av men aldrig störa eller förstöra som att elda på klippor
  • en färglös vätska som luktar starkt. Det är ett gift och en drog som den som dricker kan bli beroende av. Det finns i ex. cider, öl, vin och sprit.
  • En plats där människor (ofta en präst) ber till gud. Det kan vara enkelt eller utsmyckat, ett litet bord eller en stor byggnad.
  • ett djur som kan leva både i vatten och på land. Paddor och grodor är amfibier,
  • ett mycket litet djur som består av en enda cell. De ändrar form hela tiden. Parasiter är en av många amöbor och den kan göra människor sjuka
  • Osynliga väsen som en del människor tror på. Det finns goda och onda. Kristna kallar de goda för änglar och de onda för demoner.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva.3885015.html

Dela