sva Teknik

Övningen är skapad 2017-02-12 av ejmc. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arbetsritning det är en ritning man arbetar efter
 • diameter det är den längsta avståndet genom en cirkel
 • hällristning det är bilder som huggits in i stenhällar eller på stora stenblock
 • kvadrat det är figur som alla sidor är lika stora
 • radie det är avståndet från mitten av en cirkel till cirkelns ytterkant
 • serietillverkning vid de så gör man många saker som ser exakt likadana ut
 • skiss det är en enkel teckning som man ritar när man snabbt ska beskriva något
 • stenblock det är en mycket stor sten
 • stenhäll det är en stor flat sten
 • symbol det är en bild eller ett tecken
 • träfibrer det är små trådar från träet
 • träådring det är en årsringarna mönster
 • patent registrera att min uppfinning är min
 • uppfinning en modell eller praktisk utvecklad idé
 • 3D en ritning där tre sidor syns samtidigt
 • modell ett bygge i mindre skala för att se hur något ska se ut
 • sprängskiss en ritning som skär/kan ses rakt igenom
 • ritning en sak eller annat ritat i skala
 • skiss ett tecknat förslag
 • symbol ett tecken som tolkas med viss betydelse
 • läskunnighet kan läsa, förmåga att förstå skrivna texter eller meddelanden
 • komponent del

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-teknik.7098116.html

Dela