sva teknik-ord och begrepp

Övningen är skapad 2017-10-07 av ejmc. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • asfalt oljebaserad vägbeläggning
 • basstation fast radiostation
 • betong cement, sand, vatten och grusblandning
 • cement bindemedel, stenmassa, kitt
 • deformationszon område för förstörelse
 • dimension mått, storlek, kaliber
 • drivkraft motivation, sporre
 • effekt prestation, kraft, verkan
 • fackverk tysk takstolsmodell
 • funktion syssla, uppdrag, roll
 • fördel nytta, vinning, profit, intresse
 • glas genomskinnligt material, skiva, lins
 • globalkommunikation universell trafik, världsomspännande kontakt
 • hjul skiva, ring, trissa, rulle
 • hydraulik mekanisk överföring mha vatten/vätska
 • hållfast säker, stabil, hård, stadig
 • hävstång långt spett ökar kraften
 • järn metall grundämne Fe
 • kolv pistong, glaskärl
 • konstruktion bygges bärande delar
 • koppar metall med god elledningsförmåga
 • kraftledningsstolpe strömbanehållarstör, elkabelhållare, elslansstapelare
 • lyft stöt, ryck
 • material ämne, stoff, råvara, substans
 • mobiltäckning rörligt mottagningsområde
 • modell schablon, förebild, exempel
 • omvandla konvertera, ändra, transformera
 • parabolantenn tefatsliknande spröt
 • plast konstmassa, oljebaserad syntet
 • pneumatik tryckluft mekanisk överföring mha gas el luft
 • propeller skruv med vingar
 • prototyp modell, urtyp, grundform
 • risk fara, vågspel, oråd
 • ritning skiss, bild, schema, plan
 • rotationshastighet kretstid
 • rotationsriktning snurrhåll, omloppshåll
 • satellit rymdfarkost, sond, biplanet
 • skalkonstruktion kapselbygge, hölje
 • stabil stadig
 • stål järn metall
 • sårbarhet akilleshäl, svag punkt
 • teknikutveckling metodprogress, procedurframsteg förbättring
 • triangel treben
 • trä bräda, virke av ex teak ek m fl
 • tyngdpunkt betoning, vikt, tonvikt
 • vindkraft pneuma, blåst som ger kraft, styrka
 • vingar bär fågel, flygplan i luften

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-teknik-ord-och-begrepp.6875870.html

Dela