sva ta reda på

Övningen är skapad 2014-10-08 av ejmc. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ställe där information hämtas källa
 • kunskap information
 • tv, radio, internet, tidning, uppslagsbok, person som för information vidare kallor
 • ofta en ordbok eller på nätet ex google translate, synonymer.se lexikon
 • härigenom får du information media
 • en bok där du kan läsa vad ord betyder ordlista
 • svenska akademins ordlista saol
 • ord som betyder nästan lika synonym
 • bok med information där posterna ordnats i bokstavsordning uppslagsbok
 • flera böcker som tillsammans bildar en gigantisk ordbok i alfabetisk ordning uppslagsverk
 • ordbok encyklopedi
 • nationalencyklopedin som är Sveriges mest omfattande uppslagsverk NE
 • att granska och värdera information så att den är objektiv och sann. källkritik

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-ta-reda-pa.3934487.html

Dela