SvA Siffror på svenska

Övningen är skapad 2015-03-11 av ejmc. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 0 noll
 • 1 ett
 • 2 två
 • 3 tre
 • 4 fyra
 • 5 fem
 • 6 sex
 • 7 sju
 • 8 åtta
 • 9 nio
 • 10 tio
 • 11 elva
 • 12 tolv
 • 13 tretton
 • 14 fjorton
 • 15 femton
 • 16 sexton
 • 17 sjutton
 • 18 arton
 • 19 nitton
 • 20 tjugo
 • 21 tjugoett
 • 22 tjugotvå
 • 23 tjugotre
 • 24 tjugofyra
 • 25 tjugofem
 • 26 tjugosex
 • 27 tjugosju
 • 28 tjugoåtta
 • 29 tjugonio
 • 30 trettio
 • 31 trettioett
 • 40 fyrtio
 • 41 fyrtioett
 • 50 femtio
 • 51 femtioett
 • 60 sextioett
 • 71 sjuttioett
 • 70 sjuttio
 • 80 åttio
 • 81 åttioett
 • 90 nittio
 • 91 nittioett
 • 100 etthundra
 • 101 etthundraett
 • 200 tvåhundra
 • 300 trehundra
 • 400 fyrahundra
 • 500 femhundra
 • 600 sexhundra
 • 700 sjuhundra
 • 800 åttahundra
 • 900 niohundra
 • 1000 ett tusen
 • 2000 två tusen
 • 10.000 tiotusen
 • 100.000 etthundratusen
 • 1.000.000 en miljon
 • ", " decimalkomma
 • "." tusenavdelare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-siffror-pa-svenska.4394337.html

Dela