sva sam Valet

Övningen är skapad 2014-09-17 av ejmc. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Kungen statschef
 • ett stånd, där titel och pengar ärvs adel
 • ett stånd, med överklass och rika borgare
 • ett stånd, alla som är präster präst
 • ett stånd, de som äger jordbruk bönder
 • yrke som går ut på att försvara sitt land med vapen Militär
 • vill konservera, behålla läget som det är, önskar inte förändra Konservativ
 • betyder frihet att få välja själv vill inte att andra ska bestämma Liberalism
 • en samling idéer som beskriver hur ett bra samhälle ska se ut ideologi
 • hur man vill att människor ska leva i vårt samhälle människosyn
 • ovandling från bondesamhälle till industrisamhälle industrialisering
 • planerad förändring av någon del i samhället reform
 • omvälvande förändring av hela samhället, ofta genom våld revolution
 • personer inom ett hantverk tillhör samma förening och får ungefär samma förmåner skråväsen
 • fr latin, socius = kamrat har bildat läran om att gemensamt ta hand om de svagare socialism

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-sam-valet.3835090.html

Dela