SvA sam val synonym/förklaring

Övningen är skapad 2014-09-17 av ejmc. Antal frågor: 102.
Välj frågor (102)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Skydda, stötta, ta hand om värna
 • förorda, rekommendera förespråka
 • sansad, måttfull, lagom moderat
 • spela en avgörande roll, behärska/klara/balansera på vågen vågmästare
 • frisinnad, tolerant; läran om att vara liberalism
 • åskådning, uppfattning, förhållningssätt ideologi
 • sälja statligt/kommunägt till privata företag ex vårdcentral/skola privatisera
 • tävla konkurrera
 • fler än hälften majoritet
 • färre än hälften minoritet
 • förening av borgliga partier allians
 • sympatisör/medlem i fd bondeförbundet nuvarande Centerpartiet bondeförbundare
 • riksdag parlament
 • förtryck av släkt som bestämmer och bestraffar om reglerna ej följs hedersvåld
 • kontor där regering arbetar regeringskansli
 • önskar förändra mycket snabbt radikal
 • skatteminskning när företag utför hushållsarbete som städning i hemmet RUT-avdrag
 • byggare som anställs i hemmet får halva skatten av staten ROT-avdrag
 • riktlinje, regler policy
 • person som hoppar av från sitt parti men sitter kvar i riksdagen politisk vilde
 • socialistiska blocket rödgrön
 • politik som vill ha kvar mycket av det gamla reaktionär
 • när staten sparar pengar åtstramning
 • en person från ett parti som ansvarar för en viss fråga talesperson
 • handlar om att minska skillnader mellan fattiga och rika utjämningspolitik
 • det ett parti bestämt är de viktigaste frågorna presenteras i ett program valmanifest
 • om hur Sverige ska skyddas av militär etcetera säkerhetspolitik
 • samlingsnamn för partierna till vänster ex socialdemokrater och vänster socialistisk
 • när ekonomin är bra och fler jobb skapas tillväxt
 • riksdagens chef talman
 • uppmuntra stimulera
 • sköta administrera
 • försäkring som faller ut om du förlorar arbetet A-kassa
 • gåva till ex pengar från socialkontor bidrag
 • en ministers organisation (ministerium utomlands) departement
 • handlar om hur samhället ser på barn, familj familjepolitik
 • skjuta upp ett beslut till senare bordlägga
 • person som lever på olika typer av bidrag och klarar sig ej utan bidrag bidragsberoende
 • (do) arbetar för att alla ska behandlas lika och rättvist diskrimineringsombudsman
 • en människas ursprung etnicitet
 • sälja till andra länder export
 • köpa från andra länder import
 • kvinnor ska ha lika mycket makt i samhllet som män feminism
 • ekonomi som regeringen ansvarar för finanspolitik
 • säga nej/ rösta ner avslå
 • plan för hur pengarna ska användas budget
 • vinst eller överskott avkastning
 • energi från vindkraft, sol, biogas mm alternativ energikälla
 • utredning, undersökning analys
 • den som saknar jobb ska i första hand arbeta och inte få bidrag arbetslinje
 • folk, alla vi allmänhet
 • regeringen sänker skatter el satsar mycket pengar på olika saker expansiv
 • diskussion om viktig fråga debatt
 • miljövänlig ekologisk
 • Allmänna pensionsfonder (7) säljer och köper aktier för att människor ska få pension när de är gamla AP-fonder
 • att själv bestämma över hjälp och stöd brukarinflytande
 • staten har större utgifter än inkomster budgetunderskott
 • tala med andra innan beslut diskuteras förankra
 • på landet (utanför staden) glesbygd
 • skola ägd av företag som får vinst om den har många elever (intäkter) och få utgifter (färre lärare) friskola
 • många människor sluter sig samman för att de vill förändra något folkrörelse
 • skatt för den som har mycket pengar, hus, aktier etc förmögenhetsskatt
 • lag som tillåter att staten avlyssnar vad som sägs via telefon eller internet FRA-lagen
 • vad någon är villig att betala för hyra en lägenhet och inte vad den kostar fri marknadshyra
 • öppna gränser för handel mellan länder frihandel
 • den som har ansvar huvudman
 • prisökning (pengarna blir mindre värda när de växlas in mot utländsk valuta) inflation
 • frivillig, gratisarbete idell
 • gräns för hur mycket en person måste betala för ex medicin högkostnadsskydd
 • ett bolag eller en förening ej en människa juridisk person
 • stora skillnader klyftor
 • kunskap kompetens
 • tåg, buss, flyg kommunikationer
 • transport där många åker tillsammans ex tunnelbana, tåg, flyg kollektivtrafik
 • landsmöte, partistämma eller årsmöte kongress
 • lära sig mer kompetensutveckling
 • att komma in i samhället och känna andra, arbeta och ha en plats i tillvaron integration
 • Hur samhället byggs så att människor kan resa och kontakta varandra infrastruktur
 • 21 statliga myndigheter i Sverige där landshövdingen är chef och är som en regering i länet länsstyrelse
 • 20 st i Sverige, som en storkommun med valda politiker som styr landsting
 • jobb där samhället sköter om barn, äldre eller sjuka omsorg
 • de partier som inte är med i regeringen opposition
 • samarbete mellan människor och grupper nätverk
 • hur företag och konsumenter påverkar varandra mikroekonomi
 • sätt att arbeta metod
 • kampen mellan företag som vill sälja så dyrt som möjligt och konsument som vill betala så lite som möjligt marknadskrafter
 • länders ekonomi, statens budget, prisökningar, arbetslöshet hänger ihop makroekonomi
 • film, teater, litteratur mm kultur
 • har hand om dagligt arbete i ett politiskt parti partisekreterare
 • för alltid permanent
 • en del av landet regional
 • att bry sig om och dela med sig till andra människor solidaritet
 • hjälper människor att hitta jobb arbetsförmedling
 • pengar till länder som behöver hjälp bistånd
 • folkstyre, att få rösta på vem du vill demokrati
 • saknar frihet att välja själv, ingen rösträtt diktatur
 • Lagen om anställningsskydd, = sist in = först ut LAS
 • bra för miljön miljövänlig
 • ta hand om andra ex person med funktionsnedsättning omsorg
 • kungens roll statschef
 • flera mindre partier regerar tillsammans koalition
 • en samling större frågor om hur partiet ställer sig ideologi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-sam-val-synonym-forklaring.3805802.html

Dela