sva sam Så styrs Sverige

Övningen är skapad 2016-09-03 av ejmc. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • makt förmåga och kraft att styra
 • offentlig alla får ta del, allmän, officiell
 • representativ demokrati politiskt system där makten utövas av valda representanter för folket
 • grundlagar regler för landets styre
 • antal grundlagar 4 stycken
 • statschef statens chef, i Sverige kungen
 • monarki kung, landets högsta chef
 • republik president styr ett land
 • rojalister anhängare till monarki
 • politikers tid i riksdagen fyra år
 • politiska partier tänker olika kring lösningar och finansiering
 • ideologi huvudtankar i partiprogram
 • valmanifest program där politiken presenteras
 • fyra politiska institutioner riksdag, landsting, kommunfullmäktige, EU-parla
 • valrörelse tid för pr, predikar före val, hitta väljare
 • rösträtt riksdag 18 år, medborgare
 • representationsaktiviteten maximalt antal företäds
 • 29 antal valkretsar i Sverige
 • på valdag, förtid, brev sätt att rösta
 • personval en person kryssas på valsedeln
 • gul valsedel färg på valsedel riksdag
 • blå valsedel färg på valsedel landsting
 • vit valsedel färg på valsedel kommunfullmäktige
 • (spärrregel) minst fyra procent krav för att komma in i riksdag
 • minst tolv procent i en valkrets chans om under 4-procentspärr
 • mandat plats i riksdagen procentfördelas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-sam-sa-styrs-sverige.6347345.html

Dela