sva sam påföljder brott-straff

Övningen är skapad 2014-10-10 av ejmc. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fängelse är ett straff på 14 dagar till ... livstid
 • fri efter avtjänat 2/3 av strafftiden villkorligt frigiven
 • besluta om lättnad ex tidsbestämma livstid benåda
 • kortare strafftider upp till tre månader kan få övervakas elektroniskt fotboja
 • sköter påföljd/straff i frihet frivård
 • myndighet som ansvarar för häkten kriminalvård
 • avsikt/planerat ett brott i förväg uppsåt
 • råkar döda en person genom olyckshändelse vållande
 • planerat att döda någon och också gör så mord
 • någon dör när du försvarar dig eller annan kallas nödvärn
 • två strafftyper i Sverige böter, fängelse
 • övervakare kontrollerar att den dömde sköter sig skyddstillsyn
 • arbeta utan lön ett antal timmar i förening, organisation eller kyrka samhällstjänst
 • kommer den dömde ej till sin samhällstjänst måste hen sitta i fängelse
 • person som misstänks var psykiskt sjuk när brott begåtts genomgår rättspsykiatrisk utredning
 • avskräcka andra att begå brott genom att visa hur det kan gå förebyggande syfte
 • betala tillbaka/ ge igen vedergällning
 • vanligt förr men avskaffades 1921 i Sverige dödsstraff
 • Rättsväsendets olika instanser finns i... tre nivåer
 • Antal tingsrätter är 48
 • tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen rättsväsendets instanser
 • en rättegång diskuterar och tittar på bevis pröva
 • en högre domstol än tingsrätten. hovrätt
 • antal hovrätter i Sverige är 6
 • Den högsta nivån för domstol i Sverige heter Högsta domstolen
 • föregå med exempel på hur ett sorts brott ska dömas och ge förslag till prejudicera
 • högsta domstolen avgör själv om de tar upp ett fall eller inte HD
 • två eller flera personer kommer inte överens utan har olika åsikt om något tvistemål
 • allemansrätt innehåller rättigheter och skyldigheter som har gällt så länge vi minns och är inte lagstiftat sedvanerätt
 • oskrivna lagar normer
 • i olika spel och lekar bestäms tydligt hur deltagarna ska göra i olika situationer regler
 • alla måste känna till vad som är brottsligt man kan inte säga att man inte vet
 • rättvisa straff för småbrott respektive grövre brott straffskala
 • riksdagen är lagstiftaren
 • visa sin åsikt demonstrera
 • lagstiftning som handlar om myndigheter kontra privatpersoner offentlig rätt
 • brottsbalk beskriver brott som misshandel, stöld el bedrägeri straffrätt
 • rättigheter som privatpersoner har i förhållande till varandra som barn-föräldrar, arv civilrätt
 • lagen om vård av unga LVU
 • offentlig rätt som beskriver hur djur ska hanteras djurskyddslagen
 • beskriver hur undervisningen ska se ut, att skolböcker är gratis och att skollunch serveras kostnadsfritt skollagen
 • utreder brott polisen
 • dömer dem som brutit mot lagarna domstolarna
 • ett sorts fängelse eller anstalt för unga som ännu inte får sitta i fängelse sluten ungdomsvård

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-sam-pafoljder-brott-straff.3946735.html

Dela