sva sam lag och rätt 7-9

Övningen är skapad 2014-10-10 av ejmc. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • underlättar vårt umgänge med varandra regler
 • svensk författningssamling SFS
 • Alla lagar i Sverige står att läsa i en serie böcker, SFS Svensk författningssamling
 • berätta för polisen om ett brott, signalement för att underlätta att reda ut brott polisanmälan
 • person-och klädbeskrivning signalement
 • Polisen försöker efter anmälan ta reda på mer tdet misstänkta brott förundersökning
 • polisen griper en misstänkt person och frågar honom om ett brott förhör
 • tid att bli kvar på polisstation för förhör sex timmar
 • jurist som bestämmer om fallet ska fortsätta att utredas åklagare
 • åklagaren beslutar om en person ska stanna kvar på polisstationen anhållas
 • medge att man har gjort ett brott erkänna
 • minderårig under 15 år är inte straffmyndig
 • socialtjänst utreder minderårigs brott under 15 år
 • social myndighet som kontrollerar minderårig brottsling övervakare
 • polisen letar bevismaterial i misstänkts hem husrannsakan
 • slippa straff för brott av olika orsak, ex ung, första brottet åtalsunderlåtelse
 • hållas kvar på polisstation för att göra undersökningen lättare häkta
 • jurist och rättegångens ordförande som tolkar lagen och dömer enligt SFS. domare
 • politiker eller vanlig person utan juristutbildning nämndeman
 • stängd för allmänhet att närvara vid rättegången lyckt dörr
 • Öppet för allmänhet att sitta och lyssna/titta på rättegången offentlig rättegång
 • jurist som har arbetat minst fem år på en advokatbyrå advokat
 • jurist som ska tala för den åtalade under rättegången försvarsadvokat
 • kund hos en jurist klient
 • pris en jurist tar för varje timme hen arbetar med ett fall arvode
 • person som har sett något kring ett brott vittne
 • notarie för protokoll under förhandlingen domstolssekreterare
 • jurist som läser vidareutbildning på en domstol notarie
 • den som åtalas för et brott tilltalad
 • åklagare får först ordet läser upp åtal
 • lovar att man talar sanning genom att avlägga vittnesed
 • sammanfattning av båda sidors uppfattning av det som sagts och visats under rättegången slutplädering
 • jurist eller annan som för ordet för den tilltalade försvarare
 • straff påföljd
 • straff att betala böter efter hur mycket man tjänar på en dag dagsbot
 • domare och nämndemän diskuterar brottet utan närvaro av åhörare som måste gå ut enskild överläggning
 • om den dömnde är missnöjd med domen kan den ändras i en högre domstol om inte ett liknande fall redan är dömt överklaga
 • en tvist eller ett brott som utreds i en domstol ett mål
 • person som är utsatt för brott målsägare
 • person som begått ett brott gärningsman

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-sam-lag-och-ratt-7-9.3946708.html

Dela

Annonser