Sva sam ekonomi

Övningen är skapad 2014-09-17 av ejmc. Antal frågor: 54.
Välj frågor (54)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vara eller tjänst som är till salu utbud
 • det kunder vill köpa av en viss vara eller tjänst efterfrågan
 • många företag tävlar om samma kunder fri konkurrens
 • statlig myndighet som ska se till att konkurrensen fungerar konkurrensverket
 • när ett företag måste läggas ner eftersom det inte kan betala sina skulder konkurs
 • när det bara finns ett företag som säljer en viss vara eller tjänst monopol
 • när det bara finns ett fåtal företag som säljer en viss vara eller tjänst oligopol
 • arbetskraft, råvaror, realkapital och kunskap= det som behövs för att producera en vara/tjänst produktionsfaktorer
 • betalning för att få låna pengar eller inkomst för den som lånar ut pengar ränta
 • en andel av ett företag som köpas, ägas och säljas aktie
 • en blandning av aktier från flera olika företag aktiefond
 • när ett företag satsar pengar på något det tror ska löna sig i framtiden investering
 • när företagets inkomster är högre än dess utgifter = pengar över vinst
 • skillnad mellan vad en vara/tjänst är värd för kunden och vad den kostar att göra mervärde
 • ett företags ägs av en person enskild firma
 • ett företag som ägs av flera personer gemensamt handelsbolag
 • företag som ägs av aktiedelägare efter att satsa pengar/köpa aktier i företaget aktiebolag
 • tillsammans äga ex mejeri, skola, matbutik kooperativt
 • personer som utför arbete ex tvättar bilar i en biltvättsfirma arbetskraft
 • beror på hur mycket som används ex el, vatten, papper rörlig kostnad
 • kostnad som man har oavsett hur mycket man använder något ex hyra/lön fast kostnad
 • produkt som behövs ex vatten, kemikalier och tvättmedel i en mattvätt råvara
 • behövs för att utföra ett arbete ex lokal, tvättmaskin dator realkapital
 • veta hur något ska utföras för att göra jobbet kunskap
 • betala av på ett lån = spara genom att låna allt mindre amortera
 • samma pengar (varor/tjänster/arbete/pengar) vandrar mellan: bank ->företag->stat->kommun->hushåll->bank ekonomiskt kretslopp
 • staten bestämmer var som prduceras, hur mycket, när och till vilket pris plankonomi
 • efterfrågan bestämmer hur mycket som produceras och till vilket pris marknadsekonomi
 • där köpare och säljare möts. Stor efterfrågan och få finns ökar pris, låg efterfrågan sänker pris marknad
 • stat styr på viktiga områden som skola, vård och omsorg medan hushåll bestämmer vad de vill köpa och till vilket pris blandekonomi
 • betyder att hushålla ekonomi
 • länders ekonomi nationalekonomi
 • ditt och mitt hushållande med våra pengar privatekonomi
 • firmors hushållande med sin a pengar företagsekonomi
 • en vara byts mot ex en tjänst (vanligt innan pengarna uppfanns) byteshandel
 • aktiemarknaden börsen
 • plan för hur en viss mängd pengar ska användas budget
 • mervärdesskatt, en viss del av en vara eller tjänst betalas till staten moms
 • pengar vi tjänar på pengar som ränta på lån eller gör vinst vid aktie/husförsäljning kapitalinkomst
 • När företag betalar skatt på sin vinst bolagsskatter
 • skatt på sådant som är ohälsosamt (godis, alkohol, tobak) eller skadar miljön som bensin punktskatt
 • ett förslag proposition
 • regeringens förslag på hur skattepengarna ska användas budgetproposition
 • statens ekonomiska beslut påverkar oss alla ekonomisk tillväxt
 • bruttonationalprodukt BNP
 • mäter ett lands ekonomi per invånare BNP per capita
 • värdet av ett lands varor och tjänster under ett år bruttonationalprodukt
 • när pengar blir mindre värda dvs priser stiger inflation
 • när pengar blir mer värda dvs priser sjunker- andra länder handlar gärna med oss deflation
 • ekonomisk berg och dalbana konjunktur
 • goda tider, företag vågar handla vilket ger positiv spiral men för mycket blir det inflation högkonjunktur
 • pengar som dras av din bruttolön och skickas till Skatteverket direkt skatt
 • skatt som är inräknad i priset indirekt skatt
 • en summa som säger hur mycket statens utgifter får stiga utgiftstak

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-sam-ekonomi.3837737.html

Dela