sva sam ek Pengar i din vardag - begrepp

Övningen är skapad 2016-09-02 av ejmc. Antal frågor: 68.
Välj frågor (68)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Utgifter Innebär att betala ut pengar.
 • Oplanerade utgifter Utgifter i farten, tex impulsköp.
 • Planerade utgifter Planerade i förväg, tex genom en budget eller sparande.
 • Inkomster Pengar som kommer in, Tex lön, bidrag eller ränta på sparade pengar.
 • Frakt Vad det kostar att få en vara skickad.
 • Tull En avgift som ett land lägger på varor från andra länder. EU är en tullunion, så inom EU betalas ingen tull.
 • Bankkort och koder - lämna aldrig ut din kod eller lösenord! Seriösa företag behöver dem ALDRIG!
 • Räkning Se faktura.
 • Faktura En räkning för en vara eller ett arbete. Ett papper på vad som ska betalas och när.
 • Kronofogden En statlig myndighet som ansvarar för att skulder ska betalas. Kan än ge hjälp om en person får stora problem med sina skulder.
 • Skuld Att vara skyldig pengar.
 • Betalningsanmärkning En anteckning om att en person inte betalat sina räkningar i tid, trots påminnelser. Om man har en betalningsanmärkning kan man ha svårt att få lån eller att köpa nåt på avbetalning.
 • Kredit Om man köper något men betalar senare får man kredit.
 • Lön Det man får för utfört arbete.
 • Ekonomi Hushållning med resurser. Det finns aldrig oändligt med resurser (pengar, varor, tjänster), de måste fördelas.
 • Hushåll Den eller de som bor tillsammans i en bostad. Till exempel en familj med barn, eller två kompisar som bor tillsammans.
 • Prioritera Att välja det viktigaste.
 • Budget En tabell där man skriver upp inkomster och utgifter för att få kontroll på sin ekonomi. Ett sätt att se till att utgifterna inte blir högre än inkomsterna.
 • Konsument Den som handlar något.
 • Konsumentverket Är en myndighet som bland annat hjälper alla konsumenter att handla säkert.
 • Offentliga sektorn Verksamhet som drivs av landsting (sjukhus), kommuner (skolor) eller staten (myndigheter).
 • Oförutsedda utgifter Utgifter som kommer plötsligt som måste betalas. Tex vattenläcka eller att bilen går sönder.
 • Målspara Att spara för något specifikt, tex en semesterresa eller en ny mobiltelefon.
 • Buffert Att spara undan i en buffert, att lägga pengar i ett speciell pott som ska gå till oförutsedda utgifter.
 • Fonder Aktier och värdepapper som banker erbjuder kunder att köpa. Vanligt när man ska spara på banken på lång sikt. Det ger bättre ränta men kan också innebära att man förlorar pengar.
 • Ränta Avgift.
 • När man sparar pengar på banken: Banken betalar avgiften till dig efter som du "lånar ut" pengar till dem.
 • När man lånar pengar på banken Den avgift du betalar till banken för att du lånar pengar av dem.
 • Försäkring Ett skydd mot oförutsedda utgifter och händelser. Du betalar en premie (avgift) varje månad eller år, och får då skydd när något händer.
 • Hemförsäkring Skydd för ditt hem, dina saker och för dig som person.
 • Drulle Ett tillägg på din hemförsäkring, att du får skydd om du tex tappar mobilen i toaletten eller spiller cola över datorn.
 • Sjukförsäkring En försäkring som betalar vissa kostnader om du tex skadar dig eller blir sjuk.
 • Tilläggsförsäkring Företag erbjuder ofta en tilläggsförsäkring när du köper en vara, tex en mobiltelefon. Den kostar extra, men ger ändå skydd om du råkar ta sönder varan.
 • Premie Månads- eller årskostnaden för försäkringen.
 • Självrisk Om du tex ska få ut en ersättning på din hemförsäkring måste du betala en självrisk (ofta 1500 kr). Det är en kostnad som du alltid måste står för, innan försäkringen täcker upp.
 • Ersättning Betalning för något.
 • Arbetsgivare Den som anställt en person som genomför ett jobb och sedan får lön för det.
 • Bruttolön Lönen innan skatt.
 • Nettolön Det man får in på kontot, dvs efter skatten dragits av.
 • Lönebesked Ett papper där det bland annat står hur mycket man har arbetet, vad man fått för lön och hur mycket skatt som dragits av.
 • Disponibel inkomst Pengarna i plånboken. Det vill säga det man har på banken när lönen och bidragen kommit in på kontot.
 • Moms/mervärdesskatt På alla varor man köper har det lagts på moms, mervärdesskatt. Det är en skatt på alla varor och tjänster. Oftast är den 25%.
 • Kvitto En lapp man får när man handlar något där det står vad man köpt och när samt i vilken butik. Det står också hur mycket moms man betalat.
 • Bidrag Stöd från samhället. En rättighet. En hjälp när hushållet inte har så stor inkomst.
 • Bostadsbidrag Ett bidrag för att hjälpa till med hyran för sin bostad.
 • Barnbidrag Ett bidrag alla barnfamiljer får.
 • Skatt En stor del av statens och kommunens inkomster. Skatten går till samhällets olika funktioner, till exempel skola och sjukvård, bidrag samt vägar och simhallar m.m.
 • Självdeklartion Alla som får lön måste visa hur mycket inkomster de har haft. Skattemyndigheten räknar då ut hur mycket skatt som var och en (både privatpersoner och företag) ska betala. Lämnas in en gång varje år.
 • Skattåterbegäring Om man har betalat för mycket skatt får man pengar tillbaka av staten.
 • Restskatt/kvarskatt Om man har betalat för lite får man betala extra.
 • Jämställhet Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor.
 • Jämlikhet Alla individers lika värde, rättvisa mellan människor och grupper i samhället - att alla i samhället ska behandlas lika tex av en domstol.
 • Underhållsbidrag Om barnet bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag till denna.
 • Underhållstöd Bidrag till barn med föräldrar som är skilda.
 • Arbetslös Att vara utan jobb.
 • Halvfabrikat Mat som fabriken tillagat till hälften, för att de ska gå snabbare och enklare hemma. Tex färdiga köttbullar och pulvermos.
 • Extrapris Sänkt pris på en vara som annars skulle vara dyrare.
 • Mängdrabbat Om du köper flera varor kan du ibland få en extra rabatt. Tex en stor ketchupflaska eller en hel bal med toapapper.
 • Rabatt Avdrag på priset. Anges ofta i procent.
 • Jämförpris Ett sätt att jämföra det faktiska priset för olika varor. Varans pris omräknat till kronor per kilo eller liter-
 • Arbetslöshetskassan/Akasseförsäkring En försäkring du får hjälp av om du blir arbetslös.
 • Klimatsmarta val Vad du kan göra för att spara på energi och kostnader hemma som också gynnar miljön.
 • Närproducerade - livsmedel är odlade och producerade i närheten av köparens bostad.
 • Återvinning Att sortera skräp och produkter, tex glas och metall. Men också att återvinna kläder du inte vill ha kvar, tex sälja vidare eller skänka till behövande.
 • Reklamera En rättighet att klaga på en vara man köpt.
 • Bytesrätt Att man inom en viss tid får lämna tillbaka en vara och byta till en annan.
 • Öppet köp Att köparen får lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka. Ska anges på kvittot.
 • Garanti Lämnas av den som säljer en vara.Den som säljer eller tillverkaren av varan lovar att den ska hålla en viss tid. Håller den inte kan man få varan lagad eller utbytt.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-sam-ek-pengar-i-din-vardag-begrepp.6347291.html

Dela