sva re tre religioner åk 7

Övningen är skapad 2015-09-08 av ejmc. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vilka religioner kallas systerreligionerna? judendom, kristendom och islam
 • Gemensamma drag för systerreigionerna är... från samma del av världen, patriarken Abraham stamfadern
 • Vad tror man på i de tre religionerna en speciell gud som skapat världen och människan
 • Vad säger islam om sin gud? Allah akbar=Gud är störst
 • Vad säger Bibeln om människan och gud? Gud är nära människan och är som en fåraherde som lever nära sina får/människorna. Han överger dem aldrig.
 • När är världen skapad ? i tidernas början
 • Vem skapade världen? gud
 • Vad framhåller de tre religionerna? naturen och världen som gudomlig, den visar Guds storhet
 • Vad styr i världen? olika krafter och onda hot
 • Varför måste månniskan ta hänsyn till onda krafter och hot? Var på Guds sida och hjälpa Gud så att det goda vinner i den verkliga världen.
 • I hinduismen föds människan om till den når Nirvana men hur är det med de tre religionerna? Vi föds och lever en gång på jorden.
 • Vad händer efter döden? Vi lever i en ny och annorlunda tillvaro.
 • Hur är synen på människan? Människan liknar gud. Bibeln berättar att människan fick i uppdrag att ge djuren namn. Koranen säger att människan är förnuftig och klok
 • Vilken historia delar de tre religionerna? gemensamma profeter
 • Vad r en profet? En människa som förmedlar Guds ord.
 • Vilka profeter ligger till grund för de tre religionerna? Abraham, Isak, och Jakob och de andra profeterna i Bibelns Gamla testamente.,
 • Vad betyder patriark? stamfader
 • Vad betyder matriark? stammoder
 • Vad betyder stam? släkt
 • Vem är släktens äldste? stamfadern eller stammodern
 • Vem är världens mest kände patriark? Abraham
 • Vilka är Abrahams efterföljande släktingar? Ismael, Isak och Jakob
 • Vad heter de tolv grenarnas stamfäder? Ruben, Simon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isaskar, Sebulon, Josef, Benjamin
 • Vem härstammar Mose från? Josef
 • Vad heter Sara och Hagars son? Ismael
 • Vad kallas den västra musren ibland felaktigt för? Klagomuren
 • En berömd gyllene kupol syns i bakgrunden men vad heter det som är framför? Klippdomen
 • Vilken är Judendomens heliga stad? Jerusalem.
 • Hur länge har Jerusalem varit judarnas heliga centrum? tretusen år
 • Vad fanns från början i staden? heliga tempel
 • Vad är de heliga templen idag? förstörda men samlingsplats för judarna
 • Vad låg runt det heliga templet förr och finns kvar idag? Klagomuren, väsätra muren
 • Jerusalem är även en helig stad för ... vilka? kristna
 • Varför är Jerusalem en helig stad för de kristna? Jesus predikade, dog och återuppstod där efter döden
 • Varför är Jerusalem en helig stad för muslimerna? en gammal moské (den gamla Klippdomen med guldkupol
 • Varifrån gjorde Muhammed sin färd till himlen? Klippdomen i Jerusalem
 • Var firas gudstjänsten i de tre religionerna? heliga rum
 • Vad har de tre religionerna lagt för vikt på veckodagarna? en särskild helig dag för gudstjänst
 • Vilken dag är helig i kristendomen? söndag
 • Vilken dag är helig i islam? fredag
 • Vilken dag är helig i judendomen? lördag
 • Vad heter personen som leder gudstjänsten i judendomen? kantor i synagogan
 • Vad heter personen som leder gudstjänsten i kristendomen? präst i kyrkan
 • Vad heter personen som leder gudstjänsten i islam? imam i moskén
 • Ange skillnader mellan systerreligionerna? judar och muslimer tror ej att Jesus är Guds son och judar och kristna anser ej Muhammed vara profet
 • Det finns skillnader i synen på mat inom religionerna t ex... judar och muslimer äter ej fläsk/griskött och muslimer får ej dricka alkohol
 • Bibeln är uppdelad i flera böcker. Vilken del är speciell för kristna? Nya testamentet.
 • Vilken del av Bibeln tror judarna på? Gamla testamentet
 • Vilka traditioner finns det för kristna som ej påbjuds i Bibeln? fasta
 • Vad förekommer aldrig i en moskè? kör och orkester
 • Musik är ett vanligt inslag inom, vilken religion? kristendom
 • I vilken religions gudstjänsthus är orglar ovanliga? synagogan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-re-tre-religioner-ak-7.4756634.html

Dela